Sager 2023-2024

Sager 2023

9. juni 2023

Bygningskultur Foreningens bemærkninger til ”Forslag til udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum

Se bemærkningerne her

Visualisering af det mulige kommende byrum i Kanalparken udarbejdet af Team SLA i forbindelse med parallelopdraget for Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum

22. april 2023

Landsforeningen By og Lands årsmøde og generalforsamling. I år i Norddjurs Gjerrild, Sostrup Slot og Kloster

Flere fra bestyrelsen deltager

Se mere om programmet og arrangementet her:

Generalforsamling i Norddjurs i 2023 - der hvor demokratiet skabes (byogland.dk)


13. april 2023 - Arkitekturpolitik

Kommentarer til Forslag fra Lyngby -Taarbæk Kommune: ARKITEKTURPOLITIK.

Kommunen har udarbejdet et oplæg til revision af kommunens arkitektur politik og har sendt det i offentlig høring. Foreningen har udarbejdet et svar, hvor vi gør opmærksom på, at det er vigtigt at understrege, at de bygningsmæssige og landskabelige ændringer eller tilføjelser, som vil blive udført i fremtiden, bliver udført så det bliver en berigelse for kommunes borgere.

Se hele indsigelsen her


2023

Fredningsforslag Måneporten

Vores landsforening By og Land har indgivet fredningsansøgning om Måneporten, Strandvejen 724. Lyngby-Tårbæk Kommune og Bygningskultur Foreningen har tilsluttet sig forslaget.

Se fredningsforslaget her


5. februar 2023

Til Byplanudvalgets møde 9. februar

Indsigelse om lameller på H.C. Ørsted Gymnasiet og

Vi har sendt en indsigelse til Byplanudvalget om lamellerne på støjskærmene langs motorvejen ved H.C. Ørsted Gymnasiet. Lamellerne på støjskærmene bør være identiske med lamellerne på selve gymnasiet og med samme afstand.

Indsigelse om vinduer Tårbæk Strandvej 54

Vi har kommenteret på de mange ekstra vinduer på Tårbæk Strandvej 54, de giver indblik hos naboer, så mængden må dæmpes.

Se begge indsigelser her


23. januar 2023

Byggeri skæmmer kæmpegravhøj ved Hvidegården

Bygningskultur Foreningen og Danmarks Naturfredningsforening har anmodet Lyngby-Taarbæk Kommune og Miljøstyrelsen om at arbejde for en bedre beskyttelse af kommunens værdifulde kulturhistoriske og landskabelige

værdier for at forhindre, at der fremover gives byggetilladelse til bebyggelse, der skæmmer og/eller dominerer værdifulde kulturhistoriske og landskabelige værdier, som det er tilfældet i byggesagen vedr. Hvidegårdsparken 99.

Se brevet til kommunalbestyrelsen her

Se brevet til Miljøstyrelsen her

10. januar 2023

Møde med byplanudvalget

Bygningskultur Foreningen havde møde med byplanudvalget, hvor der bl.a. blev drøftet Arkitekturpolitik, Udviklingsdplan for Lyngby Centrum, Kulturmiljøer og Bæredygtighed.


Det nye byggeri, der skæmmer og dominerer kæmpegravhøjen ved Hvidegårdsparken