Sager

Sager

Bygningskultur Foreningen behandler en lang række sager, der vedrører foreningens formål. I de seneste år har det i høj grad været at sikre  at en række bevaringsværdige bygninger fortsat var registreret som bevaringsværdige og at kommunen ikke blot meddeler tilladelse til nedrivning af dem, hvis ejerne ansøger herom.


Vi har også været meget engageret i at få udarbejdet flere lokalplaner og især for de gamle villakvarterer i kommunen, som er truet af nyt byggeri, der ikke respekterer den øvrige bebyggelse og områdets grønne karakter.


Vi har også rejst en række sager om vedligeholdelse af gamle bygninger både private og kommunale, da manglende vedligeholdelse let kan blive et kraftigt argument for at få en nedrivningstilladelse.


Foreningen har længe ønsket at der kunne etableres en præmieringsordning for godt nybyggeri og gode istandsættelser. I samarbejde med kommunen er det lykkedes at få en ordning op at stå, og den første præmiering fandt sted på Arkitekturen Dag den 1. oktober 2015.


På de følgende sider findes de aktuelle sager og sager m.m. siden foreningens stiftelse i 2003.


Taarbæk Strandvej 100

Taarbæk Strandvej 100 (øverst) og Bygning 324 på DTU var blandt de seneste 4 års indstillede projekter. De blev begge præmieret på Arkitekturens Dag den 1. oktober 2015.