Indmeldelse

Indmeldelse

Indmeldelse i Bygningskultur Foreningen kan ske ved at overføre et års kontingent til reg. nr. 4467 konto nr. 10014956.


Det kan også ske ved at sende en mail til: bygningskultur.ltk@gmail.com


Kontingentet er 175 kr. pr. år for én person, 250 kr. for par og 525 kr. for virksomheder, foreninger, institutioner mv.


Nye medlemmer modtager vore 2 publikationer "Bygningskultur i Lyngby-Taarbæk" og "Industrikultur i Lyngby-Taarbæk" kort efter indmeldelsen.


Medlemmer får tilsendt tidsskriftet By & Land, der udgives af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 4 gange om året.


Vi gennemfører ca. 6 årlige ture og arrangementer. Medlemmer har fortrinsret, hvis der er begrænsning i antallet af deltagere.Gavlmaleri ved Stadsbiblioteket i Lyngby, som foreningen i 2007 forgæves forsøgte at få restaureret.