Foreningens stiftelse

Foreningens stiftelse i 2003

Baggrunden for foreningens stiftelse var foranlediget af, at Danmarks Naturfredningsforening meldte ud, at den ønskede en bevaringsforening for bygninger og kulturmiljøer, så den i større grad kunne koncentrere sig om beskyttelsen af de naturhistoiriske værdier. Det førte til ca. 25 henvendelser fra borgere, der blev indbudt til møde den 17. februar 2003 i Fuglevad Vandmølle.

Læs indbydelsen her


På mødet i Fuglevad Vandmølle var dcer enighed om at stifte foreningen, og det blev besluttet at afholde en stiftende generalforsamling den 11. marts på Stadsbiblioteket.

Læs referatet fra mødet i Fuglevad Vandmølle her


Den 24. februar blev der udsendt indkaldelse til generalforsamlingen og annonce til DGO.

Læs indkaldelse her

Læs annoncen her


Samtidig blev der offentliggjort et indlæg i DGO med titlen "Mange opgaver for ny forening."

Læs indlægget her


På generalforsamlingen den 11. marts blev foreningen stiftet.

Læs referat fra den stiftende generalforsamling her


Den 24. marts blev der udsendt en pressemeddelelse om foreningens stiftelse.

Læs pressemeddelelsen her

Fuglevad Vandmølle