Forside

Nyheder

16. maj 2024

Byvandring på Virum torv med fokus på Torvet og Virum Apotek.

På byvandringen fortæller stadsarkivar Mette Henriksen om dengang det moderne Virum voksede frem efter plan fra kommuneingeniør J.A.C. Rastrup. Det var nyt at planlægge en hel forstad på en bar mark – med boliger og alle dagligdagens faciliteter.

Jørgen Kreiner-Møller fra Bygningskultur Foreningen vil fortælle om arkitekturen. Mød op kl. 16.00 på Virum Torv.

Læs mere her 


Virum Torv

Virum Apotek. Erik Chr. Sørensen og Mogens Boertman

3. april 2024

Bygningskultur Foreningens høringssvar til LAR projektet i Bondebyen.

Projektet har bl.a. de konsekvenser at Peter Lundsvej ændres med det til følge at to store Piletræer fældes.

Læs høringssvaret her

Læs også 'Ansøgning om dispensation fra lokalplan 258'


Følg udviklingen på Facebook: 'Bondebyposten'.

Se også artikel af DGO:

Bondebylauget vil kæmpe for de store piletræer - Debat - Sjællandske Nyheder (sn.dk)


Det ene af de to store Piletræer, som kommunen har planlagt at fælde. Foto: 'Bondebyposten'

Piletræerne den 2. april 2024. Foto: 'Bondebyposten'.

20. marts 2024

Generalforsamling på Lindegården

Bygningskultur Foreningen afholder generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00 i Stuerne i Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, Kongens Lyngby.

Generalforsamlingen indledes med et indlæg ved kurator emeritus Niels-Kristian Umelik Petersen fra Virum: ’På tur i og omkring Frederiksdal’. Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til at høre indlægget.


Se Referat fra generalforsamlingen i 2024

Lindegården

Bygningskultur Foreningens genralforsamling på Lindegården 2024

20. marts 2024

Lokalplan 292, Lundtofte

Bygningskultur Foreningens kommentarer til ”Forslag til Lokalplan 292”

Læs mere her 


Læs også:

Lundtofte Borgerforenings høringssvar til ”Lokalplan forslag 292

Læs mere her

13. marts 2024

Bygningskultur Foreningens årlige møde med Byplanudvalget.

Læs dagsorden her 

28. februar 2024

Årets første arrangement:

Besøg DTU-Skylab, bygning 374, kl. 16.00.

Mødested: Centrifugevej 374

Læs mere her 


DTU Skylab – Bygning 374, Centrifugevej, Bygning 374, af Arkitektfirmaet Rørbæk og Møller A/S

DTU Skylab – Bygning 374, Centrifugevej, Bygning 374, af Arkitektfirmaet Rørbæk og Møller A/S

31. januar 2024

Bygningskultur Foreningens bemærkninger til udlejning og istandsættelse af Frederiksdal Møllehus.

Læs mere her 


Frederiksdal Møllehus

Januar 2024

Bygningskultur Foreningens Årsrapport

Årsrapport for 2023

2023

13. november 2023

BKF´s Kommentarer til forslag til Kommuneplantillæg for Virumgård Nord, Kongevejen 91-93

Se Kommentarerne her


3. november 2023

Dansk og nordisk arkitektur i en brydningstid

Fredag den 3. november kl. 17.00 holder filosof Kristoffer Lindhardt Weiss oplæg på Stadsbiblioteket i Fennebergsalen. Kristoffer Lindhardt Weiss er direktør for Arkitektens Forlag. Han vil introducere os til ny dansk og nordisk arkitektur.

2. oktober 2023

Vinderne af Arkitekturprisen 2023 er:

Transformation af Bygning 116 DTU, Bygningstorvet 1

og

Udvidelse og ombygning af Lundtofte Skole, Nøjsomhedsvej 1

Se fotos og mere om Arkitekturprisen 2023 her


Overrækkelse af Arkitekturprisen 2023 på Friboeshvile

2. oktober 2023

Arkitekturpolitikken er endeligt vedtaget.
Kommunalbestyrelsen har den 31. august 2023 endeligt vedtaget Arkitekturpolitikken.

Se mere her: Arkitekturpolitik i LTK

Sophienholm

2. oktober 2023

Arkitekturens dag

På Arkitekturens dag uddeles Lyngby-Taarbæk Kommunes arkitekturpris 2023 for vellykket nybyggeri eller renovering.

 

Overrækkelse af Arkitekturprisen 2023 vil ske på Friboeshvile, Lyngby Hovedgade 2, kl 17-18. Og alle er velkomne.


I foråret 2023 har en dommerkomité bestående af medlemmer fra Byplanudvalget, Bygningskultur Foreningen og Akademisk Arkitektforening behandlet 15 forslag til bygningspræmiering.

Syv bygninger er nomineret. Heraf har dommerkomitéen udvalgt to kandidater til at modtage Arkitekturpris 2023 og én kandidat til at modtage hædrende omtale.

De syv nominerede bygninger er:

• DTU, Auditoriebygning 116, Bygningstorvet i Lyngby.

Fotos: Lyngby-Taarbæk Kommune, Kim Høltermann for Realdania By og Byg, Laura Starmer.

• H.C. Ørsted Gymnasiet, Paul Fennebergs Allé 20 i  Hjortekær.

• Lundtofte Skole, Nøjsomhedsvej 1-11 i Lundtofte.

• Basecamp, Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri.

• Skylab på DTU, Centrifugevej 374 i Lyngby.

• Peter Lunds Vej 2b-6b i Lyngby.

• Borrekrattet 7, Lundtofte

Læs mere her

Arkitekturprisen-2015---DTU-bygning-324

1. oktober 2023

Bygningskultur Foreningens kommentarer til

Rammelokalplan for Firskovvejkvarteret.

Læs brevet her

29.september 2023

Bygningskultur Foreningens kommentarer til forslag til totalrenovering af hotel i Lyngby Storcenter.

Læs brevet her

27.september 2023

Bygningskultur Foreningen har afholdt et arrangement i Classic Car House v Tony Jørgensen den 27. september kl.16.00.

Det tidligere Landbrugsmuseum har fået ny ejer. Bygningerne har gennemgået en omfangsrig renovering og på tilhørende arealer er der opført flere nye bygninger, som er relateret til driften af Classic Car House. Mød op på Kongevejen nr. 79 (overfor Frilandsmuseet)

Det tidligere Landbrugsmuseum

19. august 2023

'Historiske dage i Lyngby-Taarbæk'

Kom med på mini-festival for børn, forældre og bedsteforældre om steder og mennesker i Lyngby-Taarbæk Kommunes historie. Det hele sker lørdag den 19. august, kl. 11-17 på Kulturstedet Lindegarden i Bondebyen,

Peter Lunds Vej 8, 2800 Lyngby. Se programmet her

19. august 2023

'Historiske dage' med foredrag, lørdag den 19. august

I forbindelse med arrangementet 'Historiske dage' vil arkitekt MAA Jørgen Kreiner-Møller fra Bygningskultur Foreningens bestyrelse holde et oplæg om begrebet kulturmiljøer i relation til den fysiske planlægning i kommunen.

Det bliver illustreret med udvalgte kulturmiljøer i kommunen, som samlet fortæller om boligbyggeriets udvikling her i landet fra anden verdenskrig og til i dag – fra håndværk og lille skala til industriproduktion og storskala – fra statslånshuse, parcelhuse og rækkehuse videre til bebyggelserne Egeparken, Fortunbyen og Eremitageparken frem til Virumgård med bebyggelsen på den tidligere politigrund som et deprimerende punktum.

 

Oplægget bliver holdt kl. 14.45 i Lindegårdens store sal.

'Historiske dage', Kulturstedet Lindegarden i Bondebyen 2022


Virumgård

18. august 2023

Bygningskultur Foreningens folder er revideret

På generalforsamlingen 2023 blev det besluttet at hæve kontingentet. Læs mere i Folderen og del den gerne.

Se den her eller under menupunkt 'Publikationer'.

16. august 2023

Byplanudvalget besluttede, i overensstemmelse med Bygningskultur Foreningens bemærkninger, ikke at give forvaltningens forslag medhold vedr. træbalancen på Dyrehavegårds Jorde.

Se Punkt 5 ved Byplanudvallgsmødet: Status vedr. træbalancen på Dyrehavegårds Jorde og i Traceet langs Helsingørmotorvejen (Beslutning).

Læs mere om sagen og beslutningen her

15. august 2023

Bygningskultur Foreningen sender bemærkninger til dagsorden til byplanudvalgsmøde 16.08.23 pkt. 5 Træbalancen

Se bemærkningerne her

15. august 2023

Bygningskultur Foreningen sender bemærkninger til ansøgning fra Lyngby Taarbæk Kommune om dispensation fra Mølleåfredningen.

Projekt: Prinsessestien 5/Lyngby Hovedgade 2A, Frieboeshvile.

Se bemærkningerne her

3. august 2023

LTK påklager Fredningsnævnets afgørelse

fra den 10. juli 2023 om afslag på ansøgning om dispensation fra fredningen om det af Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S ansøgte klimatilpasningsprojekt i det centrale Lyngby.

Se LTK´s påklage her

10. juli 2023

Fredningsnævnet har afvist dispensationsansøgning til lokalplan 267 - Fæstningskanalen

Fredningsnævnet har afvist projektet ved Fæstningskanalen i den nuværende form.

Se afgørelsen her

Se også læserbrev af Jens Clemmensen og Per Stahlschmidt

27. juni 2023

Bygningskultur Foreningen har sendt bemærkninger til fredningsnævnet vedr. dispensationsansøgning til lokalplan 267. Planen omhandler projekt til klimasikring af det Centrale Kongens Lyngby - Fæstningskanalens forløb.

Læs bemærkningerne her

Visualisering af det mulige kommende byrum i Kanalparken udarbejdet af Team SLA i forbindelse med parallelopdraget for Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum

9. juni 2023

Bygningskultur Foreningens bemærkninger til 'Forslag til udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum'

Læs bemærkningerne her

Visualisering af det mulige kommende byrum på Klampenborgvej udarbejdet af Team SLA i forbindelse med parallelopdraget for Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum

7. juni 2023

Måneporten i Sprinforbi er fredet

Bygningskultur Foreningen har støttet fredningsforslaget af 'Måneporten'. Naturstyrelsen har den 7. juni meddelt at fredningen er en realitet.

Se afgørelsen her

Læs hele sagen på Kulturministeriets hjemmeside: Måneporten i Springforbi fredes (anpdm.com)

Læs fredningsforslaget her:

F-R-E-D-N-I-N-G-S-F-O-R-S-L-A-G-for-Maaneporten-final.pdf (byogland.dk)

Berlingske skriver:

Ikonisk Strandvejen-vartegn bliver fredet (berlingske.dk)

Måneporten i Springforbi

29. april 2023 

Byvandring i ’Guldalderens Lyngby’ ved cand.mag. Henrik Mortensen, mødested den store P-plads på Stades Krog bag Lyngby Kirke.
Varighed ca. 1½ time. Det var en bygningskulturel tur, hvor vi også besøgte stier, som nok ikke kendes af alle. Vi passererede smukke og interessante huse som Schalls hus samt flere landskabelige kvaliteter.

Schalls hus

22. april 2023

Landsforeningen By og Lands årsmøde og generalforsamling afholdes i Norddjurs

Gjerrild, Sostrup Slot og Kloster, den 22. april 2023.

Tilmelding

Der er sidste tilmelding den 10. april

Se mere om programmet og arrangementet her:

Generalforsamling i Norddjurs i 2023 - der hvor demokratiet skabes (byogland.dk)


17. april 2023 

Referat fra generalforsamlingen 2023

Se referatet her


17. april 2023

Bygningskultur Foreningens folder

Folderen er revideret. Del den gerne. Se den her eller under menupunkt 'Publikationer'.


13. april 2023

Arkitekturpolitik

Kommentarer til Forslag fra Lyngby -Taarbæk Kommune: ARKITEKTURPOLITIK.

Kommunen har udarbejdet et oplæg til revision af kommunens arkitektur politik og har sendt det i offentlig høring med frist for besvarelser 13. april. Foreningen har udarbejdet et svar, hvor vi gør opmærksom på, at det er vigtigt at understrege, at de bygningsmæssige og landskabelige ændringer eller tilføjelser, som vil blive udført i fremtiden, bliver udført så det bliver en berigelse for kommunes borgere.

Se hele høringssvaret her

11. april 2023

Ejendommen Rustenborgvej 1 c

Bygningskultur Foreningen har sendt bemærkninger til Byplanudvalgets forslag om, at ændre brugsstatus af Rustenborgvej 1 c, som er et af mange meget bevaringsværdige kulturmiljøer i kommunen.

Læs indsigelsen her

Ejendommen Rustenborgvej 1 c28. marts 2023

Dialog om arkitekturpolitikken

Kommunalbestyrelsen inviterer borgere, bygherrer og interesserede parter til dialog om arkitekturpolitikken.

  • Tirsdag d. 28. marts kl. 15– 18
  • I foyeren på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28

Læse mere her:

2023-02-23: Høring - Forslag til arkitekturpolitik og præmiering af bygninger | Lyngby-Taarbæk Kommune (ltk.dk)Dialog om arkitekturpolitik - Biblioteket  er eksempel på god arkitektur

15. marts 2023

Generalforsamling på Lindegården

Bygningskultur Foreningens generalforsamling starter med et foredrag af stadsarkitekt Jesper Pagh. Alle er velkomne til at deltage i foredraget. Se referat her


8. februar 2023

Rundvisning i Bygning 116 på DTU

Vi besøger Eva og Niels Koppels auditoriebygning Bygning 116 på Bygningstorvet der er blevet renoveret i 2021 ved Rørbæk og Møller Arkitekter A/S og indstillet til Renoverprisen 2023. Arkitekt Peter Villaume viser rundt.

Rum og monolit (arkitektforeningen.dk)


Renoveringsprojektet vandt Den Danske Lyspris 2022

Vinderen af Den Danske Lyspris 2022 er kåret - Danske Landskabsarkitekter Danske Landskabsarkitekter


Vi besøger bygning 116 på Bygningstorvet, DTU den 8. februar

5. februar 2023

Indsigelse om lameller på H.C. Ørsted Gymnasiet

Vi har sendt en indsigelse til Byplanudvalget om lamellerne på støjskærmene langs motorvejen ved H.C. Ørsted Gymnasiet. Lamellerne på støjskærmene bør være identiske med lamellerne på selve gymnasiet og med samme afstand.

Indsigelse om vinduer Tårbæk Strandvej 54

Vi har kommenteret på de mange ekstra vinduer på Tårbæk Strandvej 54, de giver indblik hos naboer, så mængden må dæmpes.

Se begge indsigelser her


10. januar 2023

Møde med byplanudvalget

Bygningskultur Foreningen havde møde med byplanudvalget den 10. januar for at drøfte Arkitekturpolitik, Udviklingsdplan for Lyngby Centrum, Kulturmiljøer og Bæredygtighed.


Øvrige sager i 2023: Se under 'Sager -  2023' her på hjemmsiden.

Under 'Sager' findes de fleste sager, som Bygningskultur Foreningen har forsøgt at få indflydelse på siden foreningens etablering i 2003.

Bygningskultur i Lyngby-Taarbæk

Bliv medlem


Indmeldelse kan ske ved at overføre et års kontingent til reg. nr. 4467  kontonr. 10014956.


Du kan også sende en mail herom til bygningskultur.ltk@gmail.com


Kontingentet er 175 kr. pr. år for én person, 250 kr. for par og 525 kr. for virksomheder, foreninger, institutioner mv.


Alle medlemmer modtager tidsskriftet By & Land, der udgives af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.


Foreningen ønsker at kunne kontakte medlemmerne på en enkel måde. Oplys derfor gerne din e-mail adresse på bygningskultur.ltk@gmail.com