Forside

På Hummeltoftevej, den tidligere politigrund, er der nu opført en massiv boligbebyggelse efter Lokalplan 261. Mod øst, syd og vest i 5-7 etager, ialt 151 lejligheder, inkl. rækkehuse i 3 etager mod nord. Bebyggelsen ligger omkring et gårdrum, der på grund af den høje bebyggelse mod syd ligger i skygge det meste af dagen. Ligeledes har lokalplanen desværre placeret de fleste altaner mod nord. Selvom der arkitektonisk i materialevalg og facadedetaljering er gjort meget for at gøre bebyggelsen venlig ud mod omgivelserne, kan lokalplanens uheldige hovedgreb ikke reddes. Træerne på Hummeltoftevej er på vej. 

BKF protesterer mod fældningen af disse bevaringsværdige egetræer langs Lyngbygårdsvej. Træerne er en vigtig del af landskabsplanen for DHU, der i sin tid blev udarbejdet af landskabsarkitekterne Edith og Ole Nørgaard  i samarbejde med Niels og Eva Koppel, der var arkitekter på byggeriet.

I lokalplan 228 for DTU står der bl.a. i § 9.1: Beplantningsbæltet rundt om DTU skal fremstå som skov.

BKF ønsker i sin indsigelse til lokalplanforslag 291 for Digterkvarteret, at kommunen tydeligt markerer at  de arkitektoniske kvaliteter skal fastholdes og, at de forslåede 2 etager ændres til halvanden etage. Dette er bl.a. vigtigt for at udsigten til Lyngby Sø fra de bagvedliggende villa kan fastholdes.

Bygningskultur Foreninngen arrangerede enTaarbæk-tur lørdag den 26. oktober om arkitektur, historie, og besøg på bl.a. Nordre Molevej og det nye byggeri på Dyrlægegården.

Jens Clemmensen, Bygningskultur Foreningen, viste rundt. Trods det dårlige vejr var der 20-25 deltagere. Foto fra starten på turen foran Den gule Cottage, oprindeligt indgang til Klampenborg Vandkur- og badeanstalt, etableret i 1845 i det der nu kaldes Cottageparken. 

Bygningskultur Foreninngen arrangerede den 1. juni rundtur til Frederiksdal Slot og området omkring slottet. Hans Nielsen, der er medlem af foreningen fortalte på rundturen om Hjortholm Borgruin, Den gamle have, Møllen, Kroen, Bådfarten, Fæstningskanalen, Slotshaven og selve slottet.

Virum Stationsvej 49-59, et af Eske Kristensens byggerier fra 1952-54 i Lyngby-Taarbæk. Bygningskultur Foreningen var så heldig at få arkitekt Peter Thule Kristensen, en af forfatterne til en nylig udgivet bog "Svenn Eske Kristensen - velfærdsarkitekten", til at holde et meget velbesøgt foredrag den 24. januar 2019 i Frieboeshvile..

Nyheder


2. juni 2020

BKF har sendt udtalelse om vejprojekt til Lundtoftrgårdsvejs omlægning, hvori foreningen kommer med alternativt forslag, så fældning af bevaringsværdige træer undgås.

Læs indsigelsen her


30. april 2020

BKF sender protest mod fældning af gamle bevaringsværdige egetræer på Lundtoftegårdsvej til Borgmesteren, Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Læs protesten her


14. april 2020

Indsigelse til lokalplanforslag 291, Digterkvarteret.

BKF skriver bl.a.: Er forslag til lokalplan 291 kun symbolpolitik eller er der tale om en plan, som faktisk søger at bevare et områdes identitet og at regulere udviklingen af Digerkvarteret?

Læs indsigelsen her


13. marts 2020

Bygningskultut Foreningen sender høringssvar vedr. Lokalplan 290 for Taarbæk til kommunalbestyrelsen.

Læs høringssvaret her


AFLYST PÅ GRUND AF CORONAVIRUS FARE

11. marts 2020, kl.19.30

BKF afholder generalforsamling

i Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, 2800 Kongens Lyngby.

Inden generalforsamlingen er der et foredrag om Lindegaardens restaurering af tag og fag:

formanden for Byggeudvalget Sten Langvad, formanden for Bondebylauget Niels Friderichsen,

Lindegaardens arkitekt Stein Hagen samt bygningssagkyndig arkitekt Kurt Rosenkrans Høyer.


8. marts 2020

BKF sender høringssvar vedr. lokalplan 291 for Digterkvarteret til kommunalbestyrelsen.

Læs høringssvaret her


14. januar 2020

Bygningskultur Foreningen udsender Årsrapport og medlemsbrev.

Læs årsrapporten her

Læs medlemsbrevet  her

Læs foreningens udtalelser under fanen Sager / Aktuelle sager


27. januer 2020

Kulturstedet Lindegården arrangerer foredrag af

Arkitekt maa Johannes Hedal Hansen om arkitekterne Nils og Eva Koppel, der satte deres arkitektoniske præg på Lyngby-Taarbæk kommune med store byggerier som DTU, Skadedyrs-laboratoriet i Sorgenfri og Kampsax-kollegiet.

Nærmere information og plakat her


4. december 2019

Bygningskultur Foreningen sender udtalelse vedr. Lokalplan 270, Atlasgrunden til Byplanudvalget.

Læs udtalelsen her


5. november 2019

Bygningskultur Foreningen sender høringssvar, kommentarer til kommunens udspil "Byudvikling i balance".

Læs kommentarerne her


26. oktober 2019

Bygningskultur Foreninngen arrangerede Taarbæk-tur.

Om arkitektur, historie, og besøg på bl.a. Nordre Molevej og Dyrlægegården.Jens Clemmensen, Bygningskultur Foreningen, viste rundt.


20. september 2019

Besøg i Brede Hovedbygning

Museumsinspektør Vibeke Andersson Møller viste rundt i to hold i Brede Hovedbygning, der blev opført som sommerbolig for storkøbmand Peter van Hemert og familie i 1795.

.

27. august 2019

Bygningskultur Foreningen udsender medlemsbrev

Læs medlemsbrevet her.


1. juni 2019, kl. 14 til ca. 16

Bygningskultur Foreningen  arrangerede Kulturhistorisk rundtur i Frederiksdal.

Rundturen omfattede Hjortholm Borgruin, Den Gamle Have, Mølle, Kro, Bådfart, Fæstningskanal og endte med en tur op til slottet og slotshaven.


15. maj ,kl. 19-21

Kulturstedet Lindegården havde en foredragsaften: "Når krig truer kulturarven" ved arkæolog og konservator Marie Elisabeth Christensen.


02. maj 2019

Bygningskulturforeningen udsendte medlemsbrev

Læs medlemsbrevet her


20. marts 2019

Generalforsamling i Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk. Chefen for Forstadsmuseet, mag. art. Poul Sverrild, kom med et spændende indlæg: “Spor af levet liv i forstæderne - Forstædernes fysiske kulturarv i spændingsfeltet mellem fordom og faglighed".

Generalforsamlingen forløb ellers efter den til medlemmerne udsendte standard dagsorden. 3 medlemmer af bestyrelsen genopstillede ikke, og 3 nye blev valgt (se under fanen 'foreningen / bestrelsen'.

Læs referatet her

 

24 . januer 2019

Foredrag om "Svenn Eske Kristensen - velfærdsarkitekten" ved arkitekt Peter Thule Kristensen.

Med udgangspunkt i den nyligt udkomne bog om Eske Krstensen fortalte den ene af forfatterne til bogen om Eske Kristensens virke, der bl.a. omfatter flere byggerier i Lyngby-Taarbæk (se foto tv.).


12. januar 2019

Bygningskultur Foreningen udsendte medlemsbrev og årsrapport for 2018.

Læs medlemsbrevet her

Læs årsrapoorten her 


Bygningskultur

Hvad er det?

Bliv medlem

Indmeldelse kan ske ved at overføre et års kontingent til reg. nr. 4467  kontonr. 10014956.

eller ved indbetaling på girokonto 10014956 til formanden Bente Kjøller, Landmålervej 8, 2800 Kgs. Lyngby.


Du kan også sende en mail herom til bygningskultur.ltk@gmail.com


Kontingentet er 150 kr. pr. år for én person, 225 kr. for par og 500 kr. for virksomheder, foreninger, institutioner mv.


Alle medlemmer modtager tidsskriftet By & Land, der udgives af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.


Foreningen ønsker at kunne kontakte medlemmerne på en enkel må. Oplys derfor gerne din e-mail adresse på bygningskultur.ltk@gmail.com
  • Brede Værks hovedbygning
  • Lyngby Hovedgade 44
  • Hyldehaverne på Lundtoftevej
  • Lyngby Stræde 1 i Bondebyen
  • Friboeshvile Lyngby Hovedgade 2
  • Astilbehaven på Virumgård

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk