Arrangementer

Arrangementer 2024

20. marts 2024

Generalforsamling på Lindegården

Bygningskultur Foreningen afholder generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00 i Stuerne i Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, Kongens Lyngby.

Generalforsamlingen indledes med et indlæg ved kurator emeritus Niels-Kristian Umelik Petersen fra Virum: ’På tur i og omkring Frederiksdal’. Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til at høre indlægget.


Se Referat fra generalforsamlingen i 2024

DTU Skylab – Bygning 374, Diplomvej, Bygning 374

Bygningskultur Foreningens genralforsamling på Lindegården 2024

28. februar 2024

Årets første arrangement:

Besøg DTU-Skylab, bygning 374, kl. 16.00.

Mødested: Centrifugevej 374

Læs mere her 


DTU Skylab – Bygning 374, Diplomvej, Bygning 374

2023

3. november 2023

Dansk og nordisk arkitektur i en brydningstid

Fredag den 3. november kl. 17.00 holder filosof Kristoffer Lindhardt Weiss oplæg på Stadsbiblioteket i Fennebergsalen. Kristoffer Lindhardt Weiss er direktør for Arkitektens Forlag. Han vil introducere os til ny dansk og nordisk arkitektur.

2. oktober 2023

Vinderne af Arkitekturprisen 2023 er:

Transformation af Bygning 116 DTU, Bygningstorvet 1

og

Udvidelse og ombygning af Lundtofte Skole, Nøjsomhedsvej 1

Se fotos og mere om Arkitekturprisen 2023 her


Overrækkelse af Arkitekturprisen 2023 på Friboeshvile

2. oktober 2023

Arkitekturens dag

På Arkitekturens dag uddeles Lyngby-Taarbæk Kommunes arkitekturpris 2023 for vellykket nybyggeri eller renovering.

 

Overrækkelse af Arkitekturprisen 2023 vil ske på Friboeshvile, Lyngby Hovedgade 2, kl 17-18. Og alle er velkomne.


I foråret 2023 har en dommerkomité bestående af medlemmer fra Byplanudvalget, Bygningskultur Foreningen og Akademisk Arkitektforening behandlet 15 forslag til bygningspræmiering.

Syv bygninger er nomineret. Heraf har dommerkomitéen udvalgt to kandidater til at modtage Arkitekturpris 2023 og én kandidat til at modtage hædrende omtale.

De syv nominerede bygninger er:

• DTU, Auditoriebygning 116, Bygningstorvet i Lyngby.

Fotos: Lyngby-Taarbæk Kommune, Kim Høltermann for Realdania By og Byg, Laura Starmer.

• H.C. Ørsted Gymnasiet, Paul Fennebergs Allé 20 i  Hjortekær.

• Lundtofte Skole, Nøjsomhedsvej 1-11 i Lundtofte.

• Basecamp, Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri.

• Skylab på DTU, Centrifugevej 374 i Lyngby.

• Peter Lunds Vej 2b-6b i Lyngby.

• Borrekrattet 7, Lundtofte

Læs mere her

Arkitekturprisen-2015---DTU-bygning-324

27.september 2023

Bygningskultur Foreningen har afholdt et arrangement i Classic Car House v Tony Jørgensen den 27. september kl.16.00.

Det tidligere Landbrugsmuseum har fået ny ejer. Bygningerne har gennemgået en omfangsrig renovering og på tilhørende arealer er der opført flere nye bygninger, som er relateret til driften af Classic Car House. Mød op på Kongevejen nr. 79 (overfor Frilandsmuseet)

Det tidligere Landbrugsmuseum

19. august 2023

'Historiske dage i Lyngby-Taarbæk'

Kom med på mini-festival for børn, forældre og bedsteforældre om steder og mennesker i Lyngby-Taarbæk Kommunes historie. Det hele sker lørdag den 19. august, kl. 11-17 på Kulturstedet Lindegarden i Bondebyen,

Peter Lunds Vej 8, 2800 Lyngby. Se mere her

19. august 2023

'Historiske dage' med foredrag

I forbindelse med arrangementet 'Historiske dage' vil arkitekt MAA Jørgen Kreiner-Møller fra Bygningskultur Foreningens bestyrelse holde et oplæg om begrebet kulturmiljøer i relation til den fysiske planlægning i kommunen.

Det bliver illustreret med udvalgte kulturmiljøer i kommunen, som samlet fortæller om boligbyggeriets udvikling her i landet fra anden verdenskrig og til i dag – fra håndværk og lille skala til industriproduktion og storskala – fra statslånshuse, parcelhuse og rækkehuse videre til bebyggelserne Egeparken, Fortunbyen og Eremitageparken frem til Virumgård med bebyggelsen på den tidligere politigrund som et deprimerende punktum.

 

Oplægget bliver holdt d. 19. august kl. 14.45 i Lindegårdens store sal.

'Historiske dage', Kulturstedet Lindegarden i Bondebyen 2022


Virumgård

29. april 2023

Byvandring i ’Guldalderens Lyngby’ ved cand.mag. Henrik Mortensen lørdag den 29. april kl. 15., mødested den store P-plads på Stades Krog bag Lyngby Kirke,
Varighed ca. 1½ time. Ingen tilmelding, mød bare op. Det er en bygningskulturel tur, hvor vi også besøger stier, som nok ikke kendes af alle (evt. rollatorer må undertiden en omvej). Vi passerer smukke og interessante huse som Schalls hus samt flere landskabelige kvaliteter.
15. marts 2023

Generalforsamling den 15. marts på Lindegården

Bygningskultur Foreningens generalforsamling starter med et foredrag af stadsarkitekt Jesper Pagh. Alle er velkomne til at deltage i foredraget.

Se referatet her

8. februar 2023

Besøg på DTU 116 på Bygningstorve den 8. februar

Bygning 116 på DTU,er tegnet af Eva og Niels Koppel i 1974. Auditoriebygningen indeholder bl.a. DTU´s største auditorium og har gennemgået en renovering i 2021 ved Rørbæk og Møller Arkitekter A/S i samarbejde med kunstner Malene Bach. Projektleder fra DTU og arkitekt, Peter Villaume, fortalte både om de overordnede greb og de mange detaljer, som er bearbejdet ved denne omfangsrige og meget vellykkede renovering, med respekt for arkitekternes oprindelige tanker. Det farvetematiske greb er gennemarbejdet ned i de mindste detaljer, lokaler kan tilpasses forskellige undervisningssituationer og i det største auditorium var der en ny tavle og en LED-skærm på 15 meter. Foran er et lige så langt specialdesignet scenetæppe, der kan belyses i pauserne og give de studerende ro og tid til eftertænksomhed, se video på hjemmesiden.

Projektet har netop vundet Den Danske Lyspris 2022, som Dansk Center for Lys står bag, for det forbilledlige arbejde med både dagslys og kunstlys i transformationen af bygningen til et mere imødekommende studiemiljø.


Læs mere om renoveringen i ’Arkitekten’ 2022/04 i artiklen ’Rum og Monolit’. Se link herunder:

Rum og monolit (arkitektforeningen.dk)


Renoveringsprojektet vandt Den Danske Lyspris 2022

https://www.landskabsarkitekter.dk/Aktuelt/vinderen-af-den-danske-lyspris-2022-er-karet/

Høstvej i Bondebyen

Rundvisning i bygning 116 på Bygningstorvet, DTU

2022


29. november 2022

Foredrag og debat om BEDRE BYSKIK den 29. november

Konsulent i byudvikling, Jes Møller, fortalte i Fuglevad Vandmølle om en byudvikling baseret på demokratisering, fællesskab og bæredygtighed. Der var godt 20 deltagere.


26. oktober 2022

Rundvisning på Campus Life, Biologiens Vej 5

Her arbejdes der med at vække og støtte skolebørns tilgang til de naturfaglige fag.

Ca. 20 deltog i rundvisningen.


22. september 2022

Besøg på H.C.Ørsted Gymnasium, Poul Fennebergs Allé

Vi blev vist rundt af uddannelsesleder Tina Faarvang, som fortalte meget engageret om samspillet mellem arkitektur og undervisningsmiljøet, hvor lokalerne er tilpasset de fag, der undervises i.

30. april 2022
Rundvisning i Hjortekær Nord ved cand. mag. Henrik Mortensen


16. marts 2022

Rådhusets historie og den igangværende restaurering

Ved centerchef Lisbeth Røgind fra Center for arealer og Ejendomme.


2. marts 2022
Foredrag af Ellen Braae på Lindegården
Hvordan passer vi bedst på den grønne kulturarv?


2021


15. september 2021
Rundvisning på boligbebyggelsen Base Camp i Sorgenfri


2020


27. januer 2020

Kulturstedet Lindegården arrangerer foredrag af

Arkitekt maa Johannes Hedal Hansen om arkitekterne Nils og Eva Koppel, der satte deres arkitektoniske præg på Lyngby-Taarbæk kommune med store byggerier som DTU, Skadedyrs-laboratoriet i Sorgenfri og Kampsax-kollegiet.

Nærmere information og plakat her


14. januar 2020

Bygningskultur Foreningen udsender Årsrapport og medlemsbrev.

Læs årsrapporten her

Læs medlemsbrevet  her


2019


4. december 2019

Bygningskultur Foreningen sender udtalelse vedr. Lokalplan 270, Atlasgrunden til Byplanudvalget.

Læs udtalelsen her


5. november 2019

Bygningskultur Foreningen sender høringssvar, kommentarer til kommunens udspil "Byudvikling i balance".

Læs kommentarerne her


3. november 2019

Bygningskultur Foreninge sender fælles høringssvar vedrørende "Byudvikling i balance". Høringssvaret er formuleret sammen med en række andre foreninger. Hvilke fremgår nederst i høringssvaret.

Læs høringssvaret her


26. oktober 2019

Bygningskultur Foreninngen arrangerede Taarbæk-tur.

Om arkitektur, historie, og besøg på bl.a. Nordre Molevej og Dyrlægegården.Jens Clemmensen, Bygningskultur Foreningen, viste rundt.


20. september 2019

Besøg i Brede Hovedbygning

Museumsinspektør Vibeke Andersson Møller viste rundt i to hold i Brede Hovedbygning, der blev opført som sommerbolig for storkøbmand Peter van Hemert og familie i 1795.

.

27. august 2019

Bygningskultur Foreningen udsender medlemsbrev

Læs medlemsbrevet her.


1. juni 2019

Bygningskultur Foreningen  arrangerede Kulturhistorisk rundtur i Frederiksdal.

Rundturen omfattede Hjortholm Borgruin, Den Gamle Have, Mølle, Kro, Bådfart, Fæstningskanal og endte med en tur op til slottet og slotshaven.


15. maj 2019

Kulturstedet Lindegården havde en foredragsaften: "Når krig truer kulturarven" ved arkæolog og konservator Marie Elisabeth Christensen.


02. maj 2019

Bygningskultur Foreningen udsendte medlemsbrev

Læs medlemsbrevet her


20. marts 2019

Generalforsamling i Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk. Chefen for Forstadsmuseet, mag. art. Poul Sverrild, kom med et spændende indlæg: “Spor af levet liv i forstæderne - Forstædernes fysiske kulturarv i spændingsfeltet mellem fordom og faglighed".

Generalforsamlingen forløb ellers efter den til medlemmerne udsendte standard dagsorden. 3 medlemmer af bestyrelsen genopstillede ikke, og 3 nye blev valgt (se under fanen 'foreningen / bestyrelsen'.

Læs referatet her


1. juni 2019

Rundtur i Frederiksdal ved Hans Nielsen.


15. maj 2019

Kulturstedet Lindegården har en foredragsaften: Når krig truer kulturarven.


20. marts 2019

Generalforsamling med foredrag af Chefen for Forstadsmuseet, mag. art. Poul Sverrild: "Spor af levet liv i forstæderne - Forstædernes fysiske kulturarv i spændingsfeltet mellem fordom og faglighed".


24. januar 2019

Foredrag om "Svenn Eske Kristensen - velfærdsarkitekten" ved arkitekt Peter Thule Kristensen.2018


1. oktober 2018

Arkitekturens dag

Bygningskultur Foreningen og Sorgenfrivang II inviterer til besigtigelse af de nyrenoverede højhuse i Sorgenfri i anledning af Arkitekturens Dag.


22. maj 2018

Rundvisning på DTU 


14. marts 2018

Bygningskultur Foreningen holder generalforsamling med indlæg ved Stadsarkivar Mette Henriksen: "Stadsbiblioteket som kulturarv og som kulturelt fyrtårn”..


17.januar afholdt foreningen et arrangement i det præmierede byggeri Aquaporin


2017


30. oktober 2017

Dialogmøde om arkitekturpolitik i forbindelse med Kommunalvalg 2017,  i Rådhusets kantine.


2. oktober 2017

Præmiering af bygninger i Lyngby-Taarbæk kommune.


9. september 2017

Foredrag og rundvisning på Brede Værk v/ tidl. stadsarkivar Jeppe Tønsberg


25. marts 2017

Rundvisning på det nye Lyngby Gymnasium. 


21. januar 2017

Rundvisning på Lyngby Statskole / nyt plejeboligbyggeri, Buddingevej 502016


19. november 2016

Rundvisning på Frobenius Orgelbyggeri


25. oktober 2016

Rundvisning i Skovtofte


1. oktober 2016

Rundvisning i Virumhallen


28. september 2016

Rundvisning på Strandmøllen


8. juni 2016

Offentligt møde om anvendelse og formidling af Lyngby Nordre og Søndre Mølle

Mødested: Lyngby Nordre Mølle.

Referat fra mødet kan læses her.


25. maj 2016

Foredrag om bymiljøer i Fuglevad Mølle ved bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for Bygnings-og Landskabskultur Jep Loft.


16. april 2016

Rundvisning på Friboeshvile


27. februar 2016

Rundvisning på Lyngby Stadsbibliotek
H.C.Ørsted Gymnasium, Poul Fennebergs Allé

Slettehuset i Hjortekær ved indgangen til Dyrehaven

Lyngby Statskole / nyt plejeboligbyggeri, Buddingevej 50

Virumhallen,tegnet af arkitekterne Gunnar Jensen og Finn Monies

2015


18. november 2015

Rundvisning i Mærsk Drilling og Mærsk Supplies


1. oktober 2015

På Arkitekturens Dag blev det afsløret hvilke huse, der blev præmieret i den nye præmieringsordning


20. september 2015

Rundvisning i Lundtofte og nærmeste omegn 


8. juni 2015

Rundvisning i Pihl og Søn - på vej til fredning


21. maj 2015

Rundvisning i Fortunbyen 


8.-10. maj 2015

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur holdt årsmøde i Lyngby 


25. april 2015

Foredrag af docent em. Anders Nielsen om “Kalk og bygningsbevaring”


15. mars 2015

Rundvisning på Lyngby Hovedgade


2014


25. oktober 2014

Tur til Raadvad - en industriby helt i skoven


27. september 2014

Arkitektonisk vandring gennem tid på I.H. Mundts Vej


11. september 2014

Udendørs rundvisning på Sorgenfri Slot


30. agust 2014

Cykelrundtur i Hjortekær Bydel


24. maj 2014

Rundvisning i de engelske rækkehuse


5. april 2014

Rundvisning i Lyngby Nordre Mølle og Lyngby Søndre Mølle - kun for medlemmer


4. maj 2014

Rundvisning i Bondebyen - kun for medlemmer

2013


4. november 2013

Rundvisning på Lyngby Rådhus


27. oktober 2013

Kulturhistorisk rundtur i Frederiksdal den 27. oktober


5. oktober 2013

Rundvisning på den nye DTU-Compute bygning


20. april 2013

Rundvisning i bebyggelsen på Virumgårds jorde


23. marts 2013

Rundvisning i den nyrestaurerede Lyngby Kirke2. marts 2013

Rundvisning i og omkring den nyrestaurerede Pritzels Fabrik


2012


17. november  2012

Rundvisning i højhusene i Sorgenfri under temaet ”Bæredygtig renovering”


27. oktober 2012

Rundvisning på Lyngbyfortet


9. juni 2012

Rundvisning i Seniorbofællesskabet Lyngvang


11. maj 2012

Rundvisning i Frilandsmuseets Stationsby


Fortunbyen

De engelske rækkehuse

Rundvisning på Lyngby Rådhus

Pritzels fabrik