Sager 2003-5

Sager 2003-2005

6. oktober 2005

Høringssvar vedr. ansøgning om tilladelse til nedrivning af Taarbæk Strandvej 118

Taarbæk Strandvej 118 er et smukt modernistisk parcelhus på 94 m2 opført i funkisstil i 1933. Huset har en passende størrelse i forhold til de øvrige huse langs Øresund med sin placering på det eneste koteletben i nærområdet ca. 30 meter fra Taarbæk Strandvej og ca. 25 meter fra Øresund. Huset er i en god tilstand, der ikke kan begrunde en nedrivning, og der er kun få bevarede funkis parcelhuse i Lyngby-Taarbæk. Bygningskultur Foreningen anbefaler på den baggrund, at Lyngby-Taarbæk Kommune nedlægger et § 14 forbud mod nedrivning af Taarbæk Strandvej 118 for at udarbejde en bevarende lokalplan, der kan bevare og forstærke det særegne strandvejsmiljø og dets bebyggelse både set fra Strandvejen og Øresund samt forhindre, at der kan opføres ny bebyggelse tættere på Øresund end den eksisterende.

Læs hele høringssvaret her


8. september 2005

Høringssvar vedr. Forslag til Kommuneplan 2005

Bygningskultur Foreningen er meget tilfredse med, at der sker en række fremskridt omkring beskyttelsen af bevaringsværdige bygninger. Foreningen protesterer imod rammeændringer, der tillader byggeri i Virumparken og i Elementbyen i Hjortekær. Foreningen kan endvidere ikke anbefale, at der etableres en kommunal driftsplads mellem Helsingørmotorvejen og Lundtoftegårdsvej, da det vil forringe den høje kvalitet, der er knyttet til såvel motorvejens forløb gennem Lyngby-Taarbæk Kommune som til DTU og Hempels arealer langs Lundtoftegårdsvej.

Læs hele høringssvaret her


31. august 2005

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 197 for De Engelske Rækkehuse i Ulrikkenborg bydel

Bygningskultur Foreningen er meget tilfredse med, at kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde et forslag til lokalplan, der har til formål at sikre den ydre fremtræden på De Engelske Rækkehuse. Foreningen finder det beklageligt, at 29 af de 76 loggiaer er blevet lukket, da bebyggelsen herved har mistet et markant arkitektonisk udtryk på 38% af rækkehusene.

Foreningen anser det for vigtigt, at bebyggelsens oprindelige arkitektoniske udtryk bevares, så det også kan opleves i fremtiden, og anbefaler på den baggrund kraftigt, at forslaget ændres, så lokalplanen ikke tillader lukning af flere loggiaer.

Læs hele brevet her


24. august 2005

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 199 for Bondebyen i Kongens Lyngby

Bygningskultur Foreningen er meget tilfredse med, at der nu vedtages en lokalplan for Bondebyen, der erstatter de 13 eksisterende lokalplaner for Bondebyen, og som styrker bevarelsen af Bondebyens meget store kulturhistoriske værdier. Foreningen lægger især stor vægt på bestemmelsen om, at alle bygninger, der er markeret som bevaringsværdige i lokalplanen, ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Læs hele høringssvaret her


29. juli 2005

Høringssvar vedr. ansøgning om tilladelse til nedrivning af Lundtoftevej 199 i Lundtofte

Lundtoftevej 199 har i sig selv en kulturhistorie, der fortæller om tidligere boligforhold i Lundtofte. Ejendommen vidner imidlertid også om byggeskikken i Lundtofte, og om hvordan boliger, butikker og arbejdsliv fandt plads under samme tag. Huset har dermed en originalitet, der ikke kan genfindes i de øvrige bevaringsværdige ejendomme i Lundtofte. Bygningskultur Foreningen finder på den baggrund, at ejendommen i høj grad er bevaringsværdig. Og da huset ikke er faldefærdigt, men ”kun” misligholdt, vil det være muligt at bevare det uden at udskifte væsentlige dele af murværket.

Foreningen anbefaler på den baggrund, at Lyngby-Taarbæk Kommune nedlægger et § 14 forbud med nedrivning af Lundtoftevej 199 og derefter udarbejder en bevarende lokalplan for hele Lundtofte Landsby, ligesom det er sket for Bondebyen i Lyngby og for Virum Landsby i Virum.

Læs hele høringssvaret her


1. marts 2004

Brev til Lyngby-Taarbæk Kommune vedr. ejendommene Lottenborgvej 3-5 og 7-9

Bygningskultur Foreningen ser med stor tilfredshed, at Lyngby-Taarbæk Kommune har påbudt arbejdet med hævning af taget på Lotttenborgevj 3-5 stoppet og anbefaler, at der meddeles afslag.

Foreningen vil desuden kraftigt opfordre Lyngby-Taarbæk Kommune til i salgsbetingelserne vedr. Lottenborgevj 7-9 at stille krav om, at bindingsværkskonstruktionen skal bevares, og at renoveringen i øvrigt skal foretages nænsomt med respekt for husets kulturhistoriske værdier.

Læs hele brevet her


17. februar 2004

Brev til byplanudvalget vedr. eventuel lokalplan for ejendommen "Søro" Nybrovej 381

Bygningskultur Foreningen ser med tilfredshed, at der er truffet beslutning om at nedlægge et § 14 forbud for at forhindre anlæggelse af en ny indkørsel til Nybrovej 381, da den i væsentlig grad vil skæmme området.  Foreningen vil kraftigt opfordre Byplanudvalget til under alle omstændigheder at udarbejde en bevarende lokalplan for området for at sikre såvel landskabskarakteren som bebyggelsesforholdene i dette værdifulde kulturmiljø ved Bagsværd Sø.

Læs hele brevet her


3. april 2003

Brev til kommunalbestyrelsen vedr. arkitektkonkurrence for Hyldehaverne og Badeparken

Bygningskultur Foreningen har med stor interesse set, at Økonomiudvalget vil udskrive en arkitektkonkurrence for området, hvor Hyldehaverne er placeret. På denne baggrund vil Foreningen anmode om at blive inddraget i udarbejdelsen af kravene til arkitektkonkurrencen.

Læs hele brevet her


Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk