Aktuelle sager

Aktuelle sager


Foreningens udtalelser 2020

Se forsiden, nyheder


Foreningens udtalelser 2019


04. november 2019 Udvikling af Idrætsbyen, tryk her

03. november 2019 Fælles udtalelse om kommuneplan strategien, tryk her

10. oktober 2019 Lyngby Idrætsby, tryk her

17. september 2019 Indsigelse mod nedrivning af Lundtoftevej 51A-B, tryk her

02. juni 2019 Udtalelse om Lykkens Gave, tryk her

30. maj 2019 Udtalelse Spildevand Lundtofte, tryk her

14. maj 2019 Udtalelse om nye klyngehuse, tryk her

26. april 2019 Udtalelse helhedsplan Firskovvej, tryk her

16. april 2019 Udtalelse om stadionbyggeriet, tryk herForeningens udtalelser 2018


24. oktober 2018

Høringssvar vedr. lokalplanerne 281, H.C. Ørsted Gymnasium og 284, Ny boligbebyggelse i Trongårdens byområde.

Tryk her


10. september 2018

Udtalelse om Forslag til Lokalplan 288 for et område i Tracéet Nord.

Tryk her


01. august 2018

Udtalelse om facadeskiltning i Lyngby Hovedgade.

Tryk her


31. juli 2018

Bemærkninger til ansøgning om genopførelse af nedbrændt bevaringsværdig bygning på Lundtoftegårdsvej 127, Østergaard.

Tryk her


19. juni 2018

Brev til Nationalmuseet vedr. frasalg af flere boliger, der indgår i Brede Værk.

Tryk her


juni 2018

Fornyet høring af Lokalplanforslag 278 for Åbrinken.

Tryk Her

 

21. marts 2018.

Udtalelse om dispensation fra lokalplan 233, bevaringsværdigt hus, Taarbæk Strandvej 22.

Tryk her


24. februar 2018

Kommentarer til Lokalplan 275 Firskovvej

(bilag til indsigelse).

Tryk her


Foreningens udtalelser 2017


4. december 2017

Hvad gør Sorgenfri til noget særligt?

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk, Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk og Foreningen VoresSorgenfri er gået sammen om at beskrive Sorgenfris kulturværdier og truslerne mod dem. Resultatet er blevet til et katalog: ”Hvad gør Sorgenfri til noget særligt?” Det skal ses som en videreførelse...

Læs her


2. november 2017

Udtalelse om Forsalg til Kommuneplan 2017

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk vil primært holde sig til afsnittet Bygningskultur, men kommer også med nogle bemærkninger til afsnittet Byudvikling...

Læs her


24. oktober 2017

Høringssvar til forslag til lokalplan 279 og kommuneplantillæg 27/2013 for Akademivej.

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk finder, at det foreliggende forslag overordnet lever op til krav om høj arkitektonisk kvalitet.

Foreningen er dog betænkelig ved så høj en bebyggelsesprocent som 115, hvilket også vil gøre...

Læs høringssvaret her


10. oktober 2017

Altan på bevaringsværdig bygning - Strandvejen 717.

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk har set, at Byplanudvalget skal tage endelig stilling til ovennævnte sag, hvor ejeren af ejendommen ansøger om tilladelse til at etablere en altan på bygningens nordside i form af en kvist, der skæres ind i taget og ned i facademuren. Bygherren forsøger med et revideret...

Læs brevet her

 

09.10.2017

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk tilslutter sig - på trods af den meget dårlige vedligeholdelsestilstand -  forvaltningens argumentation for afslag på ansøgningen om nedrivning i redegørelsen til Byplanudvalgets møde den 11.10.2017.

 

29. september 2017

Bemærkninger til Forslag til Helhedsplan for Lundtofte inklusiv Forslag til Kommuneplantillæg 28/2013 med tilhørende miljørapport.

Da både helhedsplan og Kommuneplantillæg er udsendt i en samlet høring gælder vore bemærkninger begge område, idet vi går ud fra, at...

Læs bemærkningerne her


september 2017

Nordre Molevej 4, Taarbæk. Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk er underrettet om, at Taarbæk Borgerforening har klaget over den af Lyngby-Taarbæk kommune givne byggetilladelse på ovennævnte ejendom. Foreningen kan fuldt ud støtte den til nævnet sendte klage og skal hermed, ligesom Taarbæk...

Læs brevet her


17. juni 2017

Udtalelse om forslag til Lokalplan 244 for Granparken og Kulsvierparken

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk har med interesse læst forslag til ny bevarende lokalplan for ovennævnte boligbebyggelse. Lokalplanen skal sikre jfr. formålsparagraffen, at kommende bygningsændringer inklusiv etablering af tilbygninger, tagrenovering mv. sker på en...

Læs udtalelsen her


2. maj 2017

Brev til Center for Miljø & Plan om Nordre Molevej 4, Taarbæk

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk har med glæde set, at udvalget i mødet den 26. april 2017 besluttede ikke at give dispensationer fra lokalplanen i forbindelse med opførelse af et enfamilieshus på Nordre Molevej 4. Men at...

Læs brevet her


25. april 2017

Nybyggeri, Nordre Molevej 4, Taarbæk.

Bygningskultur Foreningen vil anbefale, at kommunen ikke godkender opførelse af det ansøgte nybyggeri på Nordre Molevej 4, Taarbæk.

Projektet strider på nogle punkter imod bestemmelser i Lokalplan 233 for Taarbæk. Lokalplanen...

Læs brevet her


6. januar 2017

Udkast, brev til LTK vedr. ”Fuglsanghusene” på Askebyvej, Lerbækvej, Rytsebækvej og Hjertebjergvej.

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk er blevet gjort opmærksom, at der på en generalforsamling for bebyggelsen er besluttet at se stort på de i 1954 tinglyste servitutter om blandt andet bemaling af tagrender, nedløb og inddækninger...

Læs brevet her


6. jan 2017

Udkast. Udtalelse om forslag til Lokalplan 276 for Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri bydel.

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk har med interesse læst forslag til lokalplan for Skovbrynet 2-24. Det er et lokalplanforslag, som adskiller sig væsentligt i forhold til en lokalplan for et mere almindeligt boligområde ved det, at bebyggelsesstrukturen er nytænkt som en lang...

Læs udtalelsen her


Dyrehavegårds jorde

Novozymes er i fuld gang med atrealisere innovations-campus på Dyrehavegårds Jorder.

Fredag den 8.9.2017 var håndværkere, lokalpolitikere, naboer, skoleelever og samarbejdspartnere inviteret til rejsegilde hos Novozymes. Det store byggeri er nu for alvor ved at tage form. I slutningen af 2018 var byggeriets 1. etape færdig og de ansatte kunne begynde at flytte ind i 2. kvartal af 2019.

Den nye innovations-campus er projekteret af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og siges at være tegnet, så det respekterer områdets unikke kvaliteter. Der bliver efter sigende tale om et tæt og lavt byggeri, som passer ind i det grønne område, men som det ses på illustrationen th. er der tale om byggeri i 5-6 etager. Det nye campus vil blive åbent for offentligheden, hvor bl.a. en eksisterende fredsskov gøres til en del af en park med naturstier.Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk