Aktuelle sager

Aktuelle sagerForeningens udtalelser 2019

19.04.16 Udtalelse om stadionbyggeriet, tryk her

19.04.26 Udtalelse helhedsplan Firskovvej, tryk her

19.05.14 Udtalelse om nye klyngehuse, tryk her

19.05.30 Udtalelse Spildevand Lundtofte, tryk her

19.06.02 Udtalelse om Lykkens Gave, tryk her

19.09.10 Lyngby Idrætsby, tryk her

19.09.17 Indsigelse mod nedrivning af Lundtoftevej 51A-B, tryk her

19.11.03 Fælles udtalelse om kommuneplan strategien, tryk her

19.11.04 Udvikling af Idrætsbyen, tryk her


Sorgenfri Torv

Det er Bygningskultur Foreningens opfattelse, at opførelse af et nyt højhus på Nordtovet vil medføre en kraftig forringelse af kulturmiljøet i Sorgenfri, hvor det vil fremstå som et fremmedelement i forhold til de eksisterende højhuse og være helt i modstrid med den helhedsplan fra 1950’erne, der ligger til grund for opførelsen af de 3 højhuse med det lave butikscenter for enden af højhusene.

Vi har sendt følgende høringssvar:

Høringssvar fra 27. april 2014

Høríngssvar fra 31. augiust 2013

Høringssvar fra 15. september 2011


Traceet langs Helsingørmotorvejen

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk finder, at et så massivt byggeri på 227.000 m2 i op til 28 meters højde i traceet langs Helsingørmotorvejen er uacceptabelt i forhold til bebyggelsen på DTU og landskabet langs Helsingørmotorvejen.

Læs høringssvar vedr. kommuneplantillæg fra 8. januar 2015


Dyrehavegårds jorde

Novozymes er i fuld gang med atrealisere innovations-campus på Dyrehavegårds Jorder.

Fredag den 8.9.2017 var håndværkere, lokalpolitikere, naboer, skoleelever og samarbejdspartnere inviteret til rejsegilde hos Novozymes. Det store byggeri er nu for alvor ved at tage form. I slutningen af 2018 var byggeriets 1. etape færdig og de ansatte kunne begynde at flytte ind i 2. kvartal af 2019.

Den nye innovations-campus er projekteret af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og siges at være tegnet, så det respekterer områdets unikke kvaliteter. Der bliver efter sigende tale om et tæt og lavt byggeri, som passer ind i det grønne område, men som det ses på illustrationen th. er der tale om byggeri i 5-6 etager. Det nye campus vil blive åbent for offentligheden, hvor bl.a. en eksisterende fredsskov gøres til en del af en park med naturstier.


Virum Stationsområde

Bygningskultur Foreningen har den 1. april 2016 udtalt sig om lokalplan 259 for Virum Stationsområde.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. januar 2016 at fremlægge lokalplanforslag 259 for en ny center- og boligbebyggelse ved Virum Station med tilhørende kommuneplantillæg 17/2013 i offentlig høring.

Læs foreningens udtalelse her.


Lyngby Bibliotek

Bygningskultur Foreningen arrangerede den 27. februar 2016 en rundvisning på Lyngby Bibliotek. Bibliotekschef Jeppe Bjørn og arkitekt Jørgen Balslev Eriksen fortalte og viste rundt.

LTK har i samarbejde med bibliotekets ledelse fået arkitektfirmaet Arkitema til at udarbejde en analyse af bibliotekets fremtidige muligheder. Analaysen har været behandlet på et møde i Økonomiudvalget.

Bygningskultur Foreningen har i 2017 afholdt møde med By & Lands udvalg for moderne arkitektur og arbejder på et oplæg til fredning af biblioteket.


Letbanen 

Bygningskultur Foreningen sendte den 23. november 2015 en bemærknng til tillæg til VVM-redegørelsen vedr. den kommende letbane, hvori foreningen er kritisk overfor master og luftledninger, specielt på Lyngby Torv foran det fredede rådhus. 

Læs kommentaren her


Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk