Sager 2020-2022

Sager 2022


29. november 2022

Foredrag og debat om BEDRE BYSKIK

Konsulent i byudvikling, Jes Møller, fortalte i Fuglevad Vandmølle om en byudvikling baseret på demokratisering, fællesskab og bæredygtighed. Der var godt 20 deltagere


25. april 2022
Kommentarer til Parallelopdraget vedr. fremtidens Lyngby bymidte.

Foreningen er bl.a. ikke tilfreds med udformningen af aksen bestående af Rådhuspladsen og Klampenborgvej
Se henvendelsen her


25. april 2022
Oplæg til dialogmøde vedr. byggeri på Lyngby Stadion

Foreningen ønsker bl.a. ændringer i bebyggelsens ydre fremtræden, og at Badeparkens træer bevares.
Se oplægget her

04. april 2022
Brev til ejerne af Fuursø-Møllestrøms I/S vedr. Møllehuset i Frederiksdal

Foreningen anmoder om, at enten udryddes skimmesvampem, så Møllehuset igen kan udejes eller sælge det, så den nye ejer kan sikre, at det igen bliver benyttet og vedligeholdt.
Se brevet her

24. marts 2022
Brev til Byplanudvalget/Kommunalbestyrelsen vedr. lokalplanforslag 241 for Sorgenfrigaards Villakvarter

Foreningen anmoder om, at der fremlægges skitser af det byggeri, som lokalplanen giver mulighed for, og at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Lykkens Gave, når der foreligger et konkret byggeprojekt.
Se brevet her

10. januar 2022
Høringssvar vedr. Lokalplanforslag 241 for Sorgenfrigaards Villakvarter

Foreningen anbefaler, at der ikke tillades 2 boliger på grunde over 1.800 m2, at det offentlige område i Lykkens Gave parken ikke reduceres men forøges. 
Se høringssvaret her


Sager 2021


16. december 2021

Forslag til Frilandsmuseet om at få synliggjort sammenhængen mellem Fuglevad Vindmølle og Vandmølle.

Foreningen foreslår, at der fældes en række træer på Frilandsmuseet, så Fuglevad  Vindmølle bliver synlig fra Fuglevad Vandmølle og omvendt, og vi tilbyder at fælde dem uden udgift for museet.

Se brevet her


13. september 2021

Udtalelse vedr. Forslag til lokalplan 299 for Raadvad

Foreningen mangler bl.a. tydelige bestemmelser, der kan forhindre opsætning af skæmmende varmepumper.

Se brevet her


21. juni 2021

Kommentarer til program for Parallelopdrag for udviklingsplan for Lyngby Centrum

Foreningen opfordrer til, at afgrænsningen af området revurderes, så hele Lyngby Hovedgade indgår i projektet.

Se brevet her


20. juni 2021

Kommentarer til plangrundlag for Lyngby Stadion

Kommentarerne vedrører bebyggelsens ydre fremtræden, parkering og medtagning af Lundtoftevej 51 A-B i planen.

Se brevet her


9. maj 2021

Kommentarer til den politiske vision for Kgs. Lyngby

Foreningen peger på behovet for en arkitekturpolitik og for at få nedsat et "arkitekturråd".

Se brevet her


8. marts 2021

Kommentarer til udkast til Kommuneplan 2021

De vedrører både Agande 21 og bæredygtighed, kulturmiljøer og  arkitekturpolitik m.m.

Se brevet her


8. februar 2021

Udtalelse til Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vedr. varmepumper i Raadvad

Foreningen gør opmærksom på, at der i Raadvad er opsat flere meget skæmmende varmepumper og tihørende ledninger/rør på fredede og bevaringsværdige bygningers facader.

Se brevet her


Sager 2020


14. november 2020

Udtalelse vedr. dispensation til DTU bygning 112.

Foreningen anbefaler, at der gives afslag på de ansøgte dispensationer og at DTU anmodes om at få udarbejdet en ny lokalplan.

Se udtalelsen her


10. november 2020

Udtalelse vedr. plangrundlag for lokalplan 292 for Atlasgrunden. 

Foreningen anmoder om at der sættes fokus på højder, herunder skyggediagrammer, parkeringsforhold og byggematerialer

Se udtalelsen her


Oktober 2020

Udtalelse om forhøring – Idéer og forslag til planlægningen for Lundtofte Landsby.

Foreningen mener bl.a., at Lundtofte landsby og dens særlige kulturmiljø skal sikres og bevares, og hvor det er muligt skal, skal oplevelsen af landsbyen som en helhed styrkes.

Se udtalelsen her


9. juni 2020

Kommentar til Byplanudvalget vedr. seniorboliger på Lyngby Hovedgade 4.

Foreningen anbefaler, at de gule tegl fastholdes på boligernes facader incl. altanerne.

Se kommentaren her


2. juni 2020

Udtalelse om vejprojekt til Lundtoftegårdsvejs omlægning.

Foreningen fremlægger et alternativ, hvor fældning af egetræerne ikke er nødvendig.

Læs udtalelsen her


30. april 2020

Protest mod kommunens planer om at fælde ca. 50 gamle bevaringsværdige egetræer på Lundtoftegårdsvej.

En fældning vil være et angreb på DTUs uniikke landskabsplan og i modstrid med kommunens ønsker om at fremstå son en grøn kommune.

Læs protesten her


14. april 2020

Indsigelse til lokalplanforslag 291, Digterkvarteret.

Foreningen gør indsigelse imod, at loklaplanens formål er at regulere området, mens det i de øvrige lokalpaner for Digterkvarteret har været at fastholde de arkitektoniske kvaliteter og Folkeparkens karakter.

Læs indsigelsen her


13. marts 2020

Høringssvar vedr. Lokalplan 290 for Taarbæk

Foreningen ønsker bl.a., at lokalplanens hovedsigte skal være bevaring og ikke nybyggeri, og at der skal udpeges bevaringsværdige træer.

Læs høringssvaret her


8. marts 2020

Høringssvar vedr. Lokalplan 291 for Digterkvarteret.

Foreningen anbefaler bl.a. at bebyggelse skal være højst 1½ etage i stedet for 2 etager, og at der udpeges bevaringsværdige træer, som er synlige fra LyngbySø.

Læs høringssvaret her