Aktuelle sager

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

Aktuelle sager

 

Rejsestalden ved Fortunen

Naturstyrelsen har ansøgt kommunen om tilladelse til at nedrive rejsestalden ved Fortunen, da den ikke opfylder hestelovens krav og er i en dårlig tilstand.

Bygningskultur Foreningen mener, at Rejsestalden ved Fortunen med Fortunens Ponycenter tilfører kulturmiljøet omkring Fortunen betydelige kvaliteter, og at det vil medføre helt uacceptable forringelser af kulturmiljøet, hvis Rejsestalden nedrives.

 

Vi har sendt følgende breve i sagen:

Brev vedr. bevaring af Rejsestalden fra 12. juni 2012

Brev til byplanudvalget fra 7. maj 2012

Brev vedr. Fortunens Ponyudlejning fra 6. februad 2012

Brev vedr. anmeldt nedrivning fra 25. juli 2011

Brev til byplanudvalget fra 10. juni 2011

Brev til Naturstyrelsen fra 19. juli 20

 

Sorgenfri Torv

Det er Bygningskultur Foreningens opfattelse, at opførelse af et nyt højhus på Nordtovet vil medføre en kraftig forringelse af kulturmiljøet i Sorgenfri, hvor det vil fremstå som et fremmedelement i forhold til de eksisterende højhuse og være helt i modstrid med den helhedsplan fra 1950’erne, der ligger til grund for opførelsen af de 3 højhuse med det lave butikscenter for enden af højhusene.

Vi har sendt følgende høringssvar:

Høringssvar fra 27. april 2014

Høríngssvar fra 31. augiust 2013

Høringssvar fra 15. september 2011

 

Traceet langs Helsingørmotorvejen

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk finder, at et så massivt byggeri på 227.000 m2 i op til 28 meters højde i traceet langs Helsingørmotorvejen er uacceptabelt i forhold til bebyggelsen på DTU og landskabet langs Helsingørmotorvejen.

Læs høringssvar vedr. kommuneplantillæg fra 8. januar 2015

 

Dyrehavegårds jorde

Novozymes er i fuld gang med atrealisere innovations-campus på Dyrehavegårds Jorder.

Fredag den 8.9.2017 var håndværkere, lokalpolitikere, naboer, skoleelever og samarbejdspartnere inviteret til rejsegilde hos Novozymes. Det store byggeri er nu for alvor ved at tage form. I slutningen af 2018 ventes byggeriet at stå færdigt, mens de ansatte kan begynde at flytte ind i 2. kvartal af 2019.

Den nye innovations-campus er projekteret af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og siges at være tegnet, så det respekterer områdets unikke kvaliteter. Der bliver efter sigende tale om et tæt og lavt byggeri, som passer ind i det grønne område, men som det ses på illustrationen th. bliver der tale om byggeri i 5-6 etager. Det nye campus vil blive åbent for offentligheden, hvor bl.a. en eksisterende skov gøres til en del af en park med naturstier.

Læs hele LTK's pressemeddelelse om den oprindelige salgsaftale med Novozymes på nedenstående link:

http://apps.vocast.com/r/pressframe/7nakao/view/7fb133d41808157e

 

Virum Stationsområde

Bygningskultur Foreningen har den 1. april 2016 udtalt sig om lokalplan 259 for Virum Stationsområde.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. januar 2016 at fremlægge lokalplanforslag 259 for en ny center- og boligbebyggelse ved Virum Station med tilhørende kommuneplantillæg 17/2013 i offentlig høring.

Læs foreningens udtalelse her.

 

Lyngby Bibliotek

Bygningskultur Foreningen arrangerede den 27. februar 2016 en rundvisning på Lyngby Bibliotek. Bibliotekschef Jeppe Bjørn og arkitekt Jørgen Balslev Eriksen fortalte og viste rundt.

LTK har i samarbejde med bibliotekets ledelse fået arkitektfirmaet Arkitema til at udarbejde en analyse af bibliotekets fremtidige muligheder. Analaysen har været behandlet på et møde i Økonomiudvalget.

 

Jubilæum

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur fejrede sit 50 års jubilæum den 29. januar 2016 og har i den anledning udgivet et jubilæumsnummer af bladet By & Land.

 

Letbanen

Bygningskultur Foreningen sendte den 23. november 2015 en bemærknng til tillæg til VVM-redegørelsen vedr. den kommende letbane, hvori foreningen er kritisk overfor master og luftledninger, specielt på Lyngby Torv foran det fredede rådhus.

Læs kommentaren her

 

Mærsk Drilling

Bygningskultur Foreningen arrangerede den 18. november 2015 en

rundvisning i det nye hovedsæde for Mærsk Drilling, Chefen for byggeprocessen og husets drift, Carsten René Hansen, fortalte om virksomheden og viste rundt.

Læs mere her

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk