Forside

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

Eremitageslottet i Dyrehaven er en af de fineste bygninger i kommunen, tegnet af Lauritz de Thurah (1706-1759) og opført i 1734. I en dialog om arkitektoniske kvaliteter kan alle blive enige om, at denne bygning har mange arkitektoniske kvaliteter, men hvad siger vi om nutidens bygninger? Thurah udgav i 1735 det man kalder "Den Danske Vituvius" opkaldt efter den romerske arkitekt, ingeniør og bygmester Vitruvius, der udgav et stort værk om arkitektur, "De Architectura". .

Industribygningen på Nymøllevej 78 er bygget om af flere omgange og står i store træk, som arkitektfirmaet Mangor og Nagel etablerede den sidst i 1960´erne. Efter i en årrække at have stået tom har arkitektfirmaet NORM Architects nu på fornem vis transformeret den rå industribygning til en moderne virksomhed. Med et sikkert blik for Aquaporins arbejde med enzym-filtrering af vand, har arkitekterne i nært samspil med Aquaporin leget med det rene og det rå – det gamle og det nye – og skabt kontraster, der bringer det bedste frem i alle dele. I den gamle lagerbygning danner en række huse-i-huset i forskellige størrelser nu en lille landsby med gadeforløb og pladser. En sammenbindende kontorstreng strækker sig i 1. sals højde på langs af bygningens forskellige enheder.

I en tid, hvor man ofte river gamle bygninger ned for at bygge nyt, er der noget sympatisk, bæredygtigt og ikke mindst fremsynet i denne renovering. (fra dommebetænkningen, arkitekturprisen 2017)

 

Dette billede af udsigt over Sogenfrivang I er fra det nye katalog ”Hvad gør Sorgenfri til noget særligt?”, som Bygningskultur Foreningen har udarbejdet i tæt samarbejde med foreningen VoresSorgenfri og Danmarks Naturfredningsforening Lyngby-Taarbæk.Vi håber, at kataloget kan give inspiration til registrering af alle områder i Lyngby-Taarbæk kommune.Kataloget kan købes for 25 kr. i Greens Boghandel eller downloades ved at trykke her

Nordre Molevej 4 i Taarbæk er nu (12.09.2017) ved at blive nedrevet. Byplanudvalget har givet byggetilladel-se til et nybyggeri. Efterfølgende har udvalget trukket byggetilladelsen tilbage og sendt sagen til Økonomiudvalget, der har fastholdt byggetilladelsen. Bygningskultur Foreningen har gennem hele forløbet protesteret mod projektet til nybbyggeri, der ikke tager hensyn til omgivelserne, herunder to bevaringsvær-dige nabobygninger. Se illustrationer fra projektet her.

Nyheder

 

14. marts 2018 kl. 19.30

Generalforsamling i Lyngby Kirkes Sognegård. Oplæg ved Stadsarkivar Mette Henriksen

 

24. januar 2018 kl. 16.30

Foreningen afholdt arrangement i Aquaporin, der er blevet præmieret 2017 (se foto)

 

17. januar 2018

Bygningskultur Foreningen udsender Årsrapport til medlemmerne. Årsrapporten kan også læses her.

 

8. december 2017

Ny publikation.

Foreningen har i tæt samarbejde med foreningen VoresSorgenfri og Danmarks Naturfredningsforening Lyngby-Taarbæk udarbejdet et katalog ”Hvad gør Sorgenfri til noget særligt?”.

Arbejdet er igangsat på baggrund af foreningens ønske om at få igangsat en registrering af kulturmiljøer og kulturarv i kommunen. Vi håber, at kataloget kan give inspiration til registrering af alle områder i Lyngby-Taarbæk kommune.

Kataloget kan købes for 25 kr. i Greens Boghandel eller downloades ved at trykke her

 

30. oktober 2017

Dialogmøde om Arkitekturpolitik

Bygningskutur Foreningen inviterede til dialogmøde med kommunens politikere om Arkitekturpolitik. Det foregik i Rådhusets kantine. Se invitation til politikerne med bilag i nedenstående link..

Læs invitation til politikerne her

Se bilag: Pixi-bog, ark 1, her

Se bilag: Pixi-bog, ark 2, her

Se instruktion i kopiering og foldning

Se bilag: Vurderingsskema her

Pixi-bogen kan også hentes i digital udgave som en ppt-fil, tryk her

 

2. oktober 2017

Arkitekturpris 2017

Bygningskutur Foreningen og Lyngby-Taarbæk kommune præmierede byggerier på Arkitekturens dag på Rådhuset ved et åbent, offentligt arrangement. Se fotos tv.

Se billeder fra receptionen og projekterne

Læs dommerbetænkningen her

 

10. september 2017

Nordre Molevej 4, brev til rådgiveren

Foreningen sender brev til rådgiveren bag byggeprojektet på Nordre Molevej 4, Taarbæk med opfordring til at revidere projektet, så byggeriet tager hensyn til omgivelserne.

Læs brevet her

 

9. september 2017

Rundvisning på Brede Værk.

Jeppe Tønsberg, fhv. Stadsarkivar, indledte med et meget spændende foredrag om Brede Fabrikkerne gennem tiderne. Derefter var der rundtur i et forrygende regnvejr.

 

31. august 2017

Medlemsbrev

Bygningskultur Foreningen udsender et medlemsbrev, hvor der bl.a. indbydes til rundvisning på Brede Værk.

Læs medlemsbrevet her

 

22. august 2017

Nordre Molevej 4, brev til Økonomiudvalget

Bygningskultur Foreningen sender brev til Økonomiudvalget med opfordring om, at overveje byggetilladelsen og om nødvendigt udarbejde ændret lokalplan. Økonomiudvalget trækker dog ikke byggetilladelsen tilbage.

 

26. april 2017

Nordre Molevej 4, Byggetilladelse

Byplanudvalget beslutter at give byggetilladelse til byggeriet på Nordre Molevej 4, Taarbæk. Byggetilladelsen bliver senere trukket tilbage og sagen sendes til Økonomiudvalget.

 

25. april 2017

Nordre Molevej 4, indsigelse

Bygningskultur Foreningen sender indsigelse til Byplanudvalget vedr. ansøgning om byggetilladelse på Nordre Molevej 4, Taarbæk.

Læs indsigelsen her

Se en illustration af projektet her

 

April 2017

Bygningdkultur Foreningens bestyrelse har udarbejdet en arbejdsplan for 2017

Læs arbejdsplanen her

 

25. marts 2017 var der rundvisning på det nye Lyngby Gymnasium, Hjortehøjsvej 1. Uddannelsesdirektør Ivar Lykke Ørnby fortalte om den nye struktur og vitse rundt i den nye bygning.

 

 

Hvad er det?

  • Brede Værks hovedbygning
  • Lyngby Hovedgade 44
  • Hyldehaverne på Lundtoftevej
  • Lyngby Stræde 1 i Bondebyen
  • Friboeshvile Lyngby Hovedgade 2
  • Astilbehaven på Virumgård

Bliv medlem

Indmeldelse kan ske ved at overføre et års kontingent til reg. nr. 1471 kontonr. 1001 4956 eller ved indbetaling på girokonto 10014956 til formanden Bente Kjøller, Landmålervej 8, 2800 Kgs. Lyngby.

 

Du kan også sende en mail herom til bygningskultur.ltk@gmail.com

 

Kontingentet er 150 kr. pr. år for én person, 225 kr. for par og 500 kr. for virksomheder, foreninger, institutioner mv.

 

Alle medlemmer modtager tidsskriftet By & Land, der udgives af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

 

Bygningskultur

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk