Forside

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

Eremitageslottet i Dyrehaven er en af de fineste bygninger i kommunen, tegnet af Lauritz de Thurah (1706-1759) og opført i 1734. I en dialog om arkitektoniske kvaliteter kan alle blive enige om, at denne bygning har mange arkitektoniske kvaliteter, men hvad siger vi om nutidens bygninger? Thurah udgav i 1735 det man kalder "Den Danske Vituvius" opkaldt efter den romerske arkitekt, ingeniør og bygmester Vitruvius, der udgav et stort værk om arkitektur, "De Architectura". .

Bygningskultur Foreningen og Lyngby-Taarbæk kommune har den 2. oktober præmieret 2 byggerier: Opførelse af Kaperstaldene i Jægersborg Dyrehave, arkitekt: Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps (foto tv.) og renoveringen af industribygningen Nymøllevej 78, Aquaporin, arkitekt: Norm Architects (foto th.). Herudover var der hædrende omtale til renoveringen af Højhusene Sorgenfrivang II, arkitekt: DOMUS arkitekter og til tilbygning, Kongestien 56, Sorgenfri, Arkitekt: Nanna Bering. (fotos: Lyngby-Taarbæk kommune)

Nordre Molevej 4 i Taarbæk er nu (12.09.2017) ved at blive nedrevet. Byplanudvalget har givet byggetilladel-se til et nybyggeri. Efterfølgende har udvalget trukket byggetilladelsen tilbage og sendt sagen til Økonomiudvalget, der har fastholdt byggetilladelsen. Bygningskultur Foreningen har gennem hele forløbet protesteret mod projektet til nybbyggeri, der ikke tager hensyn til omgivelserne, herunder to bevaringsvær-dige nabobygninger. Se illustrationer fra projektet her.

9. september 2017 arrangerede Bygningskultur Foreningen rundvisning på Brede Værk. Jeppe Tønsberg, fhv. Stadsarkivar, indledte med et meget spændende foredrag om Brede Fabrikkerne gennem tiderne.

Efter foredraget var der rundtur i et forrygende regnvejr med Jeppe Tønsberg som engageret fortæller.

Nyheder

 

 

24. januar 2018 kl. 16.30

Arrangement i Aquaporin, der er blevet præmieret 2017.

 

14. marts 2018 kl. 19.30

Generalforsamling i Lyngby Kirkes Sognegård. Oplæg ved Stadsarkivar Mette Henriksen

 

30. oktober 2017

Dialogmøde om Arkitekturpolitik

Bygningskutur Foreningen inviterede til dialogmøde med kommunens politikere om Arkitekturpolitik. Det foregik i Rådhusets kantine. Se invitation til politikerne med bilag i nedenstående link..

Læs invitation til politikerne her

Se bilag: Pixi-bog, ark 1, her

Se bilag: Pixi-bog, ark 2, her

Se instruktion i kopiering og foldning

Se bilag: Vurderingsskema her

Pixi-bogen kan også hentes i digital udgave som en ppt-fil, tryk her

 

2. oktober 2017

Arkitekturpris 2017

Bygningskutur Foreningen og Lyngby-Taarbæk kommune præmierede byggerier på Arkitekturens dag på Rådhuset ved et åbent, offentligt arrangement. Se fotos tv.

Se billeder fra receptionen og projekterne

Læs dommerbetænkningen her

 

10. september 2017

Nordre Molevej 4, brev til rådgiveren

Foreningen sender brev til rådgiveren bag byggeprojektet på Nordre Molevej 4, Taarbæk med opfordring til at revidere projektet, så byggeriet tager hensyn til omgivelserne.

Læs brevet her

 

9. september 2017

Rundvisning på Brede Værk.

Jeppe Tønsberg, fhv. Stadsarkivar, indledte med et meget spændende foredrag om Brede Fabrikkerne gennem tiderne. Derefter var der rundtur i et forrygende regnvejr.

 

31. august 2017

Medlemsbrev

Bygningskultur Foreningen udsender et medlemsbrev, hvor der bl.a. indbydes til rundvisning på Brede Værk.

Læs medlemsbrevet her

 

22. august 2017

Nordre Molevej 4, brev til Økonomiudvalget

Bygningskultur Foreningen sender brev til Økonomiudvalget med opfordring om, at overveje byggetilladelsen og om nødvendigt udarbejde ændret lokalplan. Økonomiudvalget trækker dog ikke byggetilladelsen tilbage.

 

26. april 2017

Nordre Molevej 4, Byggetilladelse

Byplanudvalget beslutter at give byggetilladelse til byggeriet på Nordre Molevej 4, Taarbæk. Byggetilladelsen bliver senere trukket tilbage og sagen sendes til Økonomiudvalget.

 

25. april 2017

Nordre Molevej 4, indsigelse

Bygningskultur Foreningen sender indsigelse til Byplanudvalget vedr. ansøgning om byggetilladelse på Nordre Molevej 4, Taarbæk.

Læs indsigelsen her

Se en illustration af projektet her

 

April 2017

Bygningdkultur Foreningens bestyrelse har udarbejdet en arbejdsplan for 2017

Læs arbejdsplanen her

 

25. marts 2017 var der rundvisning på det nye Lyngby Gymnasium, Hjortehøjsvej 1. Uddannelsesdirektør Ivar Lykke Ørnby fortalte om den nye struktur og vitse rundt i den nye bygning.

 

8. marts 2017 var der generalforsamling i Bygningskultur Foreningen.

Der blev valgt 3 nye medlemmer til bestyrelsen: Martin Vedel Nielsen, Erik Præstegaard og Birgitte B. Johannsen. Samtidig forlod Hans Nielsen bestyrelsen efter at have været med fra foreningens start og formanden takkede for hans store indsats gennem årene.

Læs referatet her

 

21. Januar 2017 kl 10.00

Rundvisning på Buddingevej 50, hvor der er etableret 40 ældreboliger i den tidligere hovedbygning på Lyngby Statsskole.

Arkitekt maa. Dorte Overgaard orienterede kort om projektet og samarbejdet med Daurehøj Erhvervsbyg A/S med Kullegaard Arkitekter, Torkild Laursen rådgivende ingeniør og Lassen Landskab. Derefter varl der rundgang i byggeriet og fremvisning af ældreboligerne.

 

 

 

Bygningskultur

Hvad er det?

Bliv medlem

  • Brede Værks hovedbygning
  • Lyngby Hovedgade 44
  • Hyldehaverne på Lundtoftevej
  • Lyngby Stræde 1 i Bondebyen
  • Friboeshvile Lyngby Hovedgade 2
  • Astilbehaven på Virumgård

Indmeldelse kan ske ved at overføre et års kontingent til reg. nr. 1471 kontonr. 1001 4956 eller ved indbetaling på girokonto 10014956 til formanden Bente Kjøller, Landmålervej 8, 2800 Kgs. Lyngby.

 

Du kan også sende en mail herom til bygningskultur.ltk@gmail.com

 

Kontingentet er 150 kr. pr. år for én person, 225 kr. for par og 500 kr. for virksomheder, foreninger, institutioner mv.

 

Alle medlemmer modtager tidsskriftet By & Land, der udgives af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

 

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk