Forside

På hjørnet af Ulrikkenborg Allé og Chr. X.s Allé ligger etageejendommene Sportshuset (foto) og Skovgården, opført 1932-34, begge tegnet af arkitekterne Einar Rosenstand og Edgar Jørgensen. De har også tegnet dobbelthusene på Chr. X.s Allé, og mellem Johan Wilmanns vej,Hollandsvej og Blomstervænget, et område der omtales som "Den engelske Haveby" opført på omtrent samme tid, 1932-35.  Den engelske Haveby består af 84 villaer og de 2 etageejendomme og er i overenstemmelse med idealerne for havebyerne, som E. Howard beskriver dem i bogen" Garden Cities of Tomorrow. Læs mere om bebyggelsen i Lyngbybogen 2004-05, afsnittet om "Dansk funktionalisme og funkis i Lyngby-Taarbæk Kommune" skrevet af kunsthistorikeren Karen Marie O. Bredegaard.

Bygningskultur Foreninngen arrangerer den 1. juni rundtur til Frederiksdal Slot og området omkring slottet. Hans Nielsen, der er medlem af foreningen vil på rundturen for tælle om Hjortholm Borgruin, Den gamle have, Møllen, Kroen, Bådfarten, Fæstningskanalen, Slotshaven og selve slottet.

Virum Stationsvej 49-59, et af Eske Kristensens byggerier fra 1952-54 i Lyngby-Taarbæk. Bygningskultur Foreningen var så heldig at få arkitekt Peter Thule Kristensen, en af forfatterne til en nylig udgivet bog "Svenn Eske Kristensen - velfærdsarkitekten", til at holde et meget velbesøgt foredrag den 24. januar 2019 i Frieboeshvile..

Det ny Virum under udbygning. Luftfoto fra 1937. Kongevejen diagonalt i billedet, var dengang kantet af allétræer. Umiddelbart vest for Kongevejen ses de nye bebyggelser, sydligst ses starten på Fulgsangkvarteret, nord herfor starten på Wienerbyen tegnet af arkitekterne Svend Fournais, Einar Rosenstand og Edgar Jørgensen m.fl.der også har tegnet andre bebyggelser i kommunen.

På Trongårdens arealer er man i fuld gang med byggemodningen. Man har lagt kloakker ned og anlagt den store fordelingsvej, til trods for, at lokalplanforslagene endnu ikke er vedtaget

Nyheder02. maj 2019

Bygningskulturforeningen udsender medlemsbrev

Læs medlemsbrevet her


15. maj ,kl. 19-21

Kulturstedet Lindegården har en foredragsaften: "Når krig truer kulturarven" ved arkæolog og konservator Marie Elisabeth Christensen. Måske kunne det interessere Bygningskultur Foreningens medlemmer. Entré 20 kr. incl. kaffe.

Se invitation her


1. juni 2019, kl. 14 til ca. 16

Bygningskultur Foreningen  arrangerer Kulturhistorisk rundtur i Frederiksdal.

Rundturen omfatter Hjortholm Borgruin, Den Gamle Have, Mølle, Kro, Bådfart, Fæstningskanal og ender med en tur op til slottet og slotshaven.

Mødested: Rejsestalden Frederiksdalsvej 353.


20. marts 2019

Generalforsamling i Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk. Chefen for Forstadsmuseet, mag. art. Poul Sverrild, kom med et spændende indlæg: “Spor af levet liv i forstæderne - Forstædernes fysiske kulturarv i spændingsfeltet mellem fordom og faglighed".

Generalforsamlingen forløb ellers efter den til medlemmerne udsendte standard dagsorden. 3 medlemmer af bestyrelsen genopstillede ikke, og 3 nye blev valgt (se under fanen 'foreningen / bestrelsen'.

Læs referatet her

 

24 . januer 2019

Foredrag om "Svenn Eske Kristensen - velfærdsarkitekten" ved arkitekt Peter Thule Kristensen.

Med udgangspunkt i den nyligt udkomne bog om Eske Krstensen fortalte den ene af forfatterne til bogen om Eske Kristensens virke, der bl.a. omfatter flere byggerier i Lyngby-Taarbæk (se foto tv.).


12. januar 2019

Bygningskultur Foreningen udsendte medlemsbrev og årsrapport for 2018.

Læs medlemsbrevet her

Læs årsrapoorten her 


19. november 2018

Foredrag ved stadsarkivar em. Jeppe Tønsberg om bydelen Virum og dens tilblivelse. Den 23 oktober 1986 fejrede Virum sit 800 års jubilæum. En udviklingshistorie som blandt meget andet handler om livet på gårdene på Chr. den fjerdes tid frem mod, hvordan Virum blev Danmarks første soveby.

Mødested:  Friboeshvile, Lyngby hovedgade 2.

Tid: kl. 19.00

Begrænset antal pladser (først til mølle...)


24. oktober 2018

Bygningskultur Foreningen sender høringssvar til lokalplanerne 281, H.C. Ørsted Gymnasium og lokalplan 284 Ny boligbebyggelse i Trongårdens byområde. Samtidig er et indlæg under overskriften "Illusorisk høring" sendt til Det grønne Område.

Læs høringssvaret her

Læs indlægget her


1. oktober 2018

Arkitekturens dag

Bygningskultur Foreningen og Sorgenfrivang II inviterer til besigtigelse af de nyrenoverede højhuse i Sorgenfri i anledning af Arkitekturens Dag. Efter en orientering om de omfattende arbejder går vi en rundtur og ser bl.a. et par renoverede lejligheder.

Tid: kl. 16.30

Mødested: Ud for Grønnevej 257 (indgangen til reception og posthus).


13. august 2018

Vedr. Nordre Molevej 4 i Taarbæk. Foreningen anmoder Byplanudvalget om ikke at dispensere fra facadebestemmelserne i lokalplan 233 i Taarbæk.

Læs her


13. august 2018

Foreningen udsender medlemsbrev pr. omdeling og pr. e-mail til de der har meddelt deres e-mail adresse.

Læs medlemsbrevet her


31. juli 2018

Foreningen har udtalt sig om projektet til genopførelse af ejendommen Østergård i Lundtofte.

Læs udtalelsen her


19. juni 2018

Foreningen har skrevet til Nationalmuseet vedrørende eventuelt salg af boliger under Brede Værk.

Læs brevet her

og svaret her


13. juni 2018

Foreningen har sendt høringssvar til fornyet høring af lokalplan 278 for Åbrunken.

Læs høringssvaret her


12. juni 2018

Bestyrelsen har vedtaget en persondatapolitik.

Læse den her


22. maj 2018

Rundvisning på DTU

I samarbejde med 'DTU Campus Service' arrangerede Bygningskultur Foreningen et lille indblik i tre meget forskellige, nye byggerier af tre meget forskellige arkitekter, alle er en del af Kobbels smukke plan for DTU..

Læs mere her

Se kort over rundvisningen her


30. april 2018

Bestyrelsen udsender medlemsbrev med nyt om foreningens arbejde og kommende aktiviteter.

Læs medlemsbrevet her


23. april 2018

Bestyrelsesmøde i Bygningskultur Foreningen, hvor man bl.a. vedtog en arbejdsplan.

Læs arbejdsplanen her


14. marts 2018

Generalforsamling

Foreningen afholdt generalforsamling i Lyngby Sognegård. Forud for generalforsamlingen var der oplæg ved Stadsarkivar Mette Henriksen: "Stadsbiblioteket som kulturarv og som kulturelt fyrtårn”..

Læs referatet her


24. januar 2018 kl. 16.30

Foreningen afholdt arrangement i Aquaporin, der er blevet præmieret 2017 (se foto)


17. januar 2018

Bygningskultur Foreningen udsender Årsrapport til medlemmerne. Årsrapporten kan også læses her.
Bygningskultur

Hvad er det?

Bliv medlem

  • Brede Værks hovedbygning
  • Lyngby Hovedgade 44
  • Hyldehaverne på Lundtoftevej
  • Lyngby Stræde 1 i Bondebyen
  • Friboeshvile Lyngby Hovedgade 2
  • Astilbehaven på Virumgård

Indmeldelse kan ske ved at overføre et års kontingent til reg. nr. 4467  kontonr. 10014956.

eller ved indbetaling på girokonto 10014956 til formanden Bente Kjøller, Landmålervej 8, 2800 Kgs. Lyngby.


Du kan også sende en mail herom til bygningskultur.ltk@gmail.com


Kontingentet er 150 kr. pr. år for én person, 225 kr. for par og 500 kr. for virksomheder, foreninger, institutioner mv.


Alle medlemmer modtager tidsskriftet By & Land, der udgives af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.


Foreningen ønsker at kunne kontakte medlemmerne på en enkel må. Oplys derfor gerne din e-mail adresse på bygningskultur.ltk@gmail.com
Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk