Forside

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

Lyngby Nordre Mølle. Lyngby Nordre Mølle er indrettet som kornmølle fra 1800-tallet. Møllen drives af Mølleåens vand ved hjælp af det udvendige skovlhjul.

Indvendigt i møllen bliver skovlhjulets hastighed forøget i mølleværket, der virker som en stor gearkasse, således at kværnene kører med høj fart. Normalt køres der kun med en kværn; men møllen er desuden udstyret med en kværn koblet til en sigte, en blæsemaskine, en skalkværn, en havrevalse og et hejseværk - som alt sammen kan drives af vandets kraft. Nordre Mølle er en museumsmølle, der viser den traditionelle teknologi med stenkværne.

24. november kl. 19 er der stiftende generalforsamling i "Lyngbymøllernes Venner". Der vil være spændende foredrag - en god chance for at høre om møllernes historie. Bygningskultur Foreningen har været initiativtager, men det fremtidige arbejde med møllernes bevaring og funktion vil ligge i den nye forening.

Bygningskultur Foreningen arrangerede rundvisning i Frobenius Orgelbyggeri, lørdag den 19. november. Orgelbygger Carsten Lund viste værkstedet frem og fortalte om værkstedets historie og hvordan man bygger orgler. Frobenius Orgelbyggeri har bygget mere end 1000 orgler.

Skovtofte. Bygningskultur Foreningen arrangerede rundvisning, hvor man bl.a. kunne høre historien om de gamle bevaringsværdige bygninger, Ebenezer, Zoar og Pella, som Indre Mission opførte i 1896 for at hjælpe prostituerede kvinder.

Nyheder

 

24. november kl. 19

er der stiftende generalforsamling i "Lyngbymøllernes Venner". Der vil være spændende foredrag - en god chance for at høre om møllernes historie. Bygningskultur Foreningen har været initiativtager, men det fremtidige arbejde med møllernes bevaring og funktion vil ligge i den nye forening.

Mødested: Stadsbiblioteket

 

19. november kl. 14

Rundvisning på Frobenius Orgelbyggeri

Vi oplevede hvordan orgler bliver bygget. Hørte om et af de fineste orgelbyggerier i Danmark og dets historie. Frobenius Orgelbyggeri er grundlagt i 1909 og har ligget i Lyngby siden 1925. Orgelbygger Carsten Lund fortalte om orglernes teknik og arkitektur, og man fik lejlighed til at besigtige et næsten færdigbygget orgel til Jevnaker Kirke i Norge (se foto).

 

November

Nyt fra bestyrelsen

Du kan læse nyt fra bestyrelsen her

 

25. oktober kl. 15-17

Rundvisning på Skovtofte

Hør historien om de gamle bevaringsværdige bygninger, Ebenezer, Zoar og Pella, som Indre Mission opførte i 1896 for at hjælpe prostituerede kvinder. Vi har desuden fået mulighed for at komme ind og vise jer de nyetablerede boliger lige inden indflytningen starter.

Mødested: Foran Ebenezer, Skovtoftevænget 13 (tidl. Hummeltoftevej 145).

 

1. oktober kl. 11.00

Rundvisning i Virumhallen.

Virumhallen er tegnet af arkitekterne Finn Monies og Gunnar Jensen med ingeniørarbejde af ingeniør Erik Reitzel.

Medlem af bestyrelsen arkitekt Jan R. Rasmussen vil fortælle om de arkitekturmæssige og ingeniørmæssige nytænkninger og forestå rundvisningen.

Mødested: Foran Virumhallen.

 

28. september kl. 15

Bygningskultur Foreningen arrangerer rundvisning på Strandmøllen.

Renoveringen af Strandmøllen er nu afsluttet og virksomhedens bygningskonsulent Frank Christiansen vil vise os rundt i både de nye og de gamle historiske bygninger.

Tilmelding nødvendig enten på mail: arrangementer.bkf@gmail.com eller på telefon: 30574217

 

8. september

Bygningskultur Foreningen udsender medlemsbrev om foreningens arrangementer i efteråret og om bestyrelsens arbejde.

Læs medlemsbrevet her

 

15. august

Udtalelse om Forhøring – Helhedsplan for Lundtofteområdet.

I området for helhedplanen ligger Lundtofte gamle landsby med mange bevarede og bevaringsværdige bygninger og et gadekær. Bygningskultur Foreningen mener, at der her er tale en kulturarv, der må beskyttes mod ødelæggelse og forringelse.

Læs udtalelsen her

 

Juni

Indkaldelse af idéer og forslag til Kommuneplantillæg 2013 - rammeområde 5.3.90

Bygningskultur Foreningen ser det som en god idé også at anvende rammeområde 5.3.90 til boliger.

Især vil det give god mening at bygge ungdomsboliger så tæt på DTU. Det kan dog være en udfordring at bygge ungdomsboliger eller boliger i det hele taget i et område, der på nuværende tidspunkt udelukkende består af kontorbygninger. Man kan føle sig som pionerer ved at bo sådan et sted, så der skal skabes et særligt miljø, hvis ikke man skal føle sig isoleret og ensom.

Læs hele udtalelsen her

 

 

Bygningskultur

Hvad er det?

Bliv medlem

  • Brede Værks hovedbygning
  • Lyngby Hovedgade 44
  • Hyldehaverne på Lundtoftevej
  • Lyngby Stræde 1 i Bondebyen
  • Friboeshvile Lyngby Hovedgade 2
  • Astilbehaven på Virumgård

Indmeldelse kan ske ved at overføre et års kontingent til reg. nr. 1471 kontonr. 1001 4956 eller ved indbetaling på girokonto 10014956 til formanden Bente Kjøller, Landmålervej 8, 2800 Kgs. Lyngby.

 

Du kan også sende en mail herom til bygningskultur.ltk@gmail.com

 

Kontingentet er 150 kr. pr. år for én person, 225 kr. for par og 500 kr. for virksomheder, foreninger, institutioner mv.

 

Alle medlemmer modtager tidsskriftet By & Land, der udgives af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

 

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk