Forside

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

Ulrikkenborg Plads 3-9 er et karaterfuldt byggeri fra1932, tegnet af Thilo Arkitekter

Lyngby Gymnasium. Den 25. marts 2017 arrangerede Bygningskultur Foreningen rundvisning på det nye Lyngby Gymnasium. Uddannelsesdirektør Ivar Lykke Ørnby fortalte om den nye struktur og vitse rundt i den nye bygning, der ligger lige bag Trongårdsskolen.

 

På foreningens generalforsamling den 8. marts 2017 kunne man få den første udgave af en mini-bog om arkitektur, gengivet ovenfor, på Bygningskultur. Man kan folde, klipse og sprætte op, og så har man en lille bog, der kan bruges som redskab i debat om arkitektur.

 

Bygningskultur Foreningens bestyrelse har haft en arbejdsgruppe på 5 personer, der har diskuteret begrebet ”arkitektonisk kvalitet”. Ofte stilles der i lokalplaner krav til nye bygninger eller bebyggelser om høj arkitektonisk kvalitet, men hvad ligger der i dette begreb?

 

Det foreløbige resultat af arbejdet, er ovenstående skitse til en ”mini-bog”, der citerer en række kvalificerede udsagn om arkitektonisk kvalitet. Arkitektur vil f.eks. have høj kvalitet, når dens hovedidé har en helhed af æstetik og funktion, forholder sig til omgivelserne og er tidssvarende, meningsfuld og forståelig.

 

”Mini-bogen tænkes anvendt i dialogen mellem forskellige parter, således at offentlighedens interesser mht. bygningers udseende og samspil med omgivelserne anerkendes, samtidig med, at en arkitektonisk hovedidé og funktion, æstetik og holdbarhed opfyldes og kommer til udtryk.

 

Det er foreningens tanke, at give kommunens borgere, forvaltning og politikere et fælles grundlag for diskussion, og at fremme forståelsen af kommunens bygningskulturelle og arkitektoniske kvaliteter.

 

Lørdag den 21. januar arrangerede Bygningskulturforeningen en rundvisning på Buddingevej 50, hvor der er etableret 40 ældreboliger i den tidligere hovedbygning på Lyngby Statsskole.

Nyheder

 

 

25. marts 2017 var der rundvisning på det nye Lyngby Gymnasium, Hjortehøjsvej 1. Uddannelsesdirektør Ivar Lykke Ørnby fortalte om den nye struktur og vitse rundt i den nye bygning.

 

8. marts 2017 var der generalforsamling i Bygningskultur Foreningen.

Der blev valgt 3 nye medlemmer til bestyrelsen: Martin Vedel Nielsen, Erik Præstegaard og Birgitte B. Johannsen. Samtidig forlod Hans Nielsen bestyrelsen efter at have været med fra foreningens start og formanden takkede for hans store indsats gennem årene.

Læs referatet her

 

21. Januar 2017 kl 10.00

Rundvisning på Buddingevej 50, hvor der er etableret 40 ældreboliger i den tidligere hovedbygning på Lyngby Statsskole.

Arkitekt maa. Dorte Overgaard orienterede kort om projektet og samarbejdet med Daurehøj Erhvervsbyg A/S med Kullegaard Arkitekter, Torkild Laursen rådgivende ingeniør og Lassen Landskab. Derefter varl der rundgang i byggeriet og fremvisning af ældreboligerne.

 

5. februar 2017 kl. 14. var der Grøn vandring i Bondebyen.

Ove Pedersen og Niels Friderichsen guidede os gennem Bondebyen med fokus på ”det grønne”. Vi sluttede med en kop kaffe på Lindegården.

 

24. november kl. 19

var der stiftende generalforsamling i "Lyngbymøllernes Venner". Der var spændende foredrag om møllernes historie. Bygningskultur Foreningen har været initiativtager, men det fremtidige arbejde med møllernes bevaring og funktion ligger nu i Foreningen Lyngbymøllernes Venner, som blev stiftet på mødet. Formålet er at virke for formidling og bevaring af Lyngby Søndre og Nordre Mølle. Der blev valgt en bestyrelse på 7 medlemmer, der har konstitueret sig. Hans Nielsen (formand), Anne Enemark (kasserer), Bodil Taarnskov, Boum Pyndiah, Hans Peter Poulsen, Jan Pedersen og Svend Brettschneider. Læs mere her.

 

19. november kl. 14

Rundvisning på Frobenius Orgelbyggeri

Vi oplevede hvordan orgler bliver bygget. Hørte om et af de fineste orgelbyggerier i Danmark og dets historie. Frobenius Orgelbyggeri er grundlagt i 1909 og har ligget i Lyngby siden 1925. Orgelbygger Carsten Lund fortalte om orglernes teknik og arkitektur, og man fik lejlighed til at besigtige et næsten færdigbygget orgel til Jevnaker Kirke i Norge.

 

November

Nyt fra bestyrelsen

Du kan læse nyt fra bestyrelsen her

 

 

25. oktober kl. 15-17

Rundvisning på Skovtofte

Hans Nielsen fortalte historien om de gamle bevaringsværdige bygninger, Ebenezer, Zoar og Pella, som Indre Mission opførte i 1896 for at hjælpe prostituerede kvinder. Der var desuden mulighed for at komme ind og se de nyetablerede boliger lige inden indflytningen starter.

 

1. oktober kl. 11.00

Rundvisning i Virumhallen.

Virumhallen er tegnet af arkitekterne Finn Monies og Gunnar Jensen med ingeniørarbejde af ingeniør Erik Reitzel.

Medlem af bestyrelsen arkitekt Jan R. Rasmussen vil fortælle om de arkitekturmæssige og ingeniørmæssige nytænkninger og forestå rundvisningen.

 

8. september

Bygningskultur Foreningen udsendte medlemsbrev om foreningens arrangementer i efteråret og om bestyrelsens arbejde.

Læs medlemsbrevet her

 

15. august

Udtalelse om Forhøring – Helhedsplan for Lundtofteområdet.

I området for helhedplanen ligger Lundtofte gamle landsby med mange bevarede og bevaringsværdige bygninger og et gadekær. Bygningskultur Foreningen mener, at der her er tale en kulturarv, der må beskyttes mod ødelæggelse og forringelse.

Læs udtalelsen her

 

Juni

Indkaldelse af idéer og forslag til Kommuneplantillæg 2013 - rammeområde 5.3.90

Bygningskultur Foreningen ser det som en god idé også at anvende rammeområde 5.3.90 til boliger.

Især vil det give god mening at bygge ungdomsboliger så tæt på DTU. Det kan dog være en udfordring at bygge ungdomsboliger eller boliger i det hele taget i et område, der på nuværende tidspunkt udelukkende består af kontorbygninger. Man kan føle sig som pionerer ved at bo sådan et sted, så der skal skabes et særligt miljø, hvis ikke man skal føle sig isoleret og ensom.

Læs hele udtalelsen her

 

 

Bygningskultur

Hvad er det?

Bliv medlem

  • Brede Værks hovedbygning
  • Lyngby Hovedgade 44
  • Hyldehaverne på Lundtoftevej
  • Lyngby Stræde 1 i Bondebyen
  • Friboeshvile Lyngby Hovedgade 2
  • Astilbehaven på Virumgård

Indmeldelse kan ske ved at overføre et års kontingent til reg. nr. 1471 kontonr. 1001 4956 eller ved indbetaling på girokonto 10014956 til formanden Bente Kjøller, Landmålervej 8, 2800 Kgs. Lyngby.

 

Du kan også sende en mail herom til bygningskultur.ltk@gmail.com

 

Kontingentet er 150 kr. pr. år for én person, 225 kr. for par og 500 kr. for virksomheder, foreninger, institutioner mv.

 

Alle medlemmer modtager tidsskriftet By & Land, der udgives af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

 

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk