Indmeldelse

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

Indmeldelse

Indmeldelse i Bygningskultur Foreningen kan ske ved at overføre et års kontingent til reg. nr. 1471 konto nr. 1001 4956 eller ved indbetalting på girokort til gironummer 1001 4956 til formand Bente Kjøller, Landmålervej 8, 2800 Kgs. Lyngby.

 

Det kan også ske ved at sende en mail til bygningskultur.ltk@gmail.com

 

Kontingentet er 150 kr. pr. år for én person, 225 kr. for par og 500 kr. for virksomheder, foreninger, institutioner mv.

 

Nye medlemmer modtager vore 2 publikationer "Bygningskultur i Lyngby-Taarbæk" og "Industrikultur i Lyngby-Taarbæk" kort efter indmeldelsen.

 

Medlemmer får tilsendt tidsskriftet By & Land, der udgives af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 4 gange om året.

 

Vi gennemfører ca. 6 årlige ture og arrangementer. Medlemmer har fortrinsret, hvis der er begrænsning i antallet af deltagere.

 

 

Gavlmaleri ved Stadsbiblioteket i Lyngby, som foreningen i 2007 forgæves forsøgte at få restaureret.

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk