Sager 2015

Sager 2015

11. december 2015

Høringssvar til forslaget til lokalplan 249 for Andersen og Martini grunden.

Bygningskultur Foreningen finder ikke, at det foreliggende forslag lever op til de overordnede krav i lokalplanens angivelige formål.

Læs hele høringssvaret her


23. november 2015

Letbanen 

Bygningskultur Foreningen sendte den  en bemærknng til tillæg til VVM-redegørelsen vedr. den kommende letbane, hvori foreningen er kritisk overfor master og luftledninger, specielt på Lyngby Torv foran det fredede rådhus. 

Læs kommentaren her


18. November 2015

Mærsk Drilling

Bygningskultur Foreningen arrangerede en rundvisning i det nye hovedsæde for Mærsk Drilling, Chefen for byggeprocessen og husets drift, Carsten René Hansen, fortalte om virksomheden og viste rundt.

Læs mere her


10. september 2015

Høringssvar vedr. kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen.

Selvom det reviderede udkast til kommuneplantillæg for Tracéet langs Helsingørmotorvejen nedsætter bebyggelsesmulighederne fra 227.000 m2 til 225.000 m2, hvoraf de 40.000 m2 alene må anvendes til parkeringsformål, fastholder foreningen sin tidligere udtalelse af 8. januar 2015.


9. august.2015

Udtalelse om forslag til lokalplanforslag 256 om Fortunbyen.

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk er yderst tilfreds med, at kommunalbestyrelsen har nedlagt et §14 forbud for at sikre bevaringen af Fortunbyens bebyggelseskarakter, bl.a. i forbindelse med ejernes ønsker om at forbedre bygningernes isolering og eventuelle etablering af solceller på tagene.

Læs hele udtalelsen her


15. juli 2015

Høringsbrev om nedrivning af vandtårn på DTU

Bygningskultur Foreningen mener bestemt, at vandtårnet bør bevares, især på grund af den fine måde den konstruktive opbygning spiller sammen med det arkitektoniske udtryk.

Funktionen af et vandtårn er som bekendt at udnytte tyngdekraften ved at placere vandreservoiret højtliggende, for på simpel vis, at skaffe det ønskede vandtryk.

Læs hele brevet her


13. maj 2015

Fredning af Pihl og Søn

Kulturstyrelsen har fredet det tidl. domicil for E. Pihl og Søn med

grønne omgivelser (bestående af de tre sammenbyggede kontorbygninger med grønne omgivelser fra 1994, 2000 og 2005 af KHR Arkitekter ved professor Jan Søndergaard) på Nybrovej 116, matr. nr. 22rv, Kg. Lyngby By, Christians, Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs fredningskendelsen her

Vi har sendt følgende breve i sagen:

Høring om fredning af Pihl og Søn


23. april 2015

Høring om fredning af Pihl & Søn’s tidl. Domicil, Nybrovej 16.

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk er enig med Det Særlige Bygningssyn i , at det tidligere domicil for Pihl & Søn, med grønne omgivelser tegnet i 1994, 2000 og 2005 af Professor m.a.a. Jan Søndergaard, KHR Arkitekter, beliggende på Nybrovej 116, 2800 Kgs. Lyngby...

Læs høringssvaret her


11. marts 2015

Høringssvar vedr. kommuneplantillæg 11A/2013 for Dyrehavegårds jorder

Bygningskultur Foreningen har følgende bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg for Dyrehavegårds jorder ...

Læs hele brevet her


8. januar 2015

Høringssvar vedr. kommuneplantillæg 10/2013 for traceet langs Helsingørmotorvejen

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk finder, at et så massivt byggeri på 227.000 m2 i op til 28 meters højde i traceet langs Helsingørmotorvejen er uacceptabelt ...

Læs hele brevet her


Januar 2015

Parkering på torvet foran Rådhuset

Foreningen finder, at det er et stort tilbageskridt for bymiljøet og bykulturen, hvis der etableres parkeringspladser på torvet. Byvisionen i kommuneplanens GRØNT LYS er som bekendt, at ”byrummene skal gøres mere indbydende, og det kan ske ved at indrette byens stræder og pladser, så de inviterer til et byliv, hvor mennesker med forskellig baggrund mødes. Byrummene skal i form og indretning pirre øjne og sanser, hvor lys, lyd og vand kan være væsentlige indslag. Og indretningen skal indbyde til sport, leg og bevægelse”.

Læs hele høringssvaret fra januar 2015


8. januar 2015

Traceet langs Helsingørmotorvejen

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk finder, at et så massivt byggeri på 227.000 m2 i op til 28 meters højde i traceet langs Helsingørmotorvejen er uacceptabelt i forhold til bebyggelsen på DTU og landskabet langs Helsingørmotorvejen.

Læs høringssvar vedr. kommuneplantillæg
Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk