Sager 2014

Sager 2014

27. juni 2014

Fredning af Lyngby Rådhus

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur fremlagde i april 2013 et forslag til fredning af Lyngby Rådhus. Arkitekterne var Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen, og det stod færdigt i 1941. Formålet er at frede et rådhus, der repræsenterer æstetiseringen af modernismen udført af en af Danmarks bedste arkitekter. Rådhuset blev til foreningens store tilfredshed fredet 27. juli 2014. Fredningen kom dog ikke til at omfatte de omkringliggende arealer, som Bygningskultur Foreningen havde ønsker om.

Læs fredningskendelsen her

Læs fredningsforslaget her

Læs Det Særlige Bygningssyn indstilling til Kulturstyrelsen her

Læs vores brev til økonomiiudvalget her

Læs vores høringssvar til Kulturstyrelsen her


19. maj 2014

Retlig klage over Lyngby-Taarbæk Kommunes byggetilladelse til modernistisk byggeri på Ved Smedebakken 14 i strid med formålsbestemmelserne i lokalplan 199 for Bondebyen.

Læs klagen her


15. maj 2014

Høringsbrev om Dyrehavegårds Jorder

Bygningskultur Foreningen er overordentlig tilfreds med, at kommunen valgte ikke at lægge de planer til grund for Dyrehavegårds Jorder, der blev forelagt Byplanudvalget i mødet den 12. marts 2014.

Foreningen finder, at det er unikt, at der kun 15 km fra Københavns centrum stadig findes et landbrugsareal, hvor landbrug, Dyrehaven og lav åben beboelse indgår i en højere enhed, et kulturmiljø, som vi mener man bør hæge om og bevare.

Læs hele brevet her


5. maj 2014

Høring om fremtidig affaldsplan i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk finder det meget beklageligt, hvis det besluttes at placere to (tre) store plastikbeholdere på alle ejendomme. Vi opfordrer meget til at finde løsninger, der ikke ødelægger byens udtryk og miljø.

Læs hele brevet her


14. april 2014

Modernistisk byggeri i Bondebyen på Ved Smedebakken 14

Bygningskultur Foreningen protesterer imod en ny overbygning på bebyggelsen Ved Smedebakken 14, fordi den er udformet i et modernistisk udtryk som en kasse uden taghældning, der er forskud i forhold til underetagen. Bebyggelsen er derfor ikke i overensstemmelse med lokalplanens formål om at ny bebyggelse skal gives en placering, udformning og et materialevalg, der stemmer overens med Bondebyens tradition og miljø. Foreningen er indstillet på at påklage en eventuel tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet.

Læs brevet her

Læs klagen til Natur- og Miljøklagenævnet her


27. april 2014

Sorgenfri Torv

Udover høringssvar i 2013 og 2011 har Bygningskultur Foreningen endnu et høringssvar vedr. Sorgenfri Torv. 

Læs høringssvar her

 

8. april 2014

Brev til Økonomiudvalget vedr. fredning af Lyngby Rådhus

Bygningskultur Foreningen er meget overrasket og beskæmmet over, at forvaltningen foreslår, at kommunen skal anmode Kulturstyrelsen om, at Lyngby Rådhus ikke fredes. Bygningskultur Foreningen opfordrer kraftigt Økonomiudvalget til at støtte en fredning af Lyngby Rådhus med henvisning til, at det er fredningsværdigt, og at udvalget ønsker at skabe sikkerhed for, at dets fredningsværdier bliver respekteret både på kort og lang sigt.

Læs brevet her
Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk