Sager 2013

Sager 2013

20. november

Høringssvar vedr. forslag til kommuneplan 2013

Bygningskultur Foreningen havde ændringsforslag til kommuneplanens afsnit om arkitekturpolitik, udpegning af bevaringsværdige bygninger, byudvikling af området omkring Sorgenfri Station samt afsnittet om kulturarv.

Læs hele høringssvaret her


31. august

Høringssvar vedr. forslag til helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station

Bygningskultur Foreningen har anført, at opførelse af et nyt højhus på Nordtovet vil medføre en kraftig forringelse af kulturmiljøet i Sorgenfri, hvor det vil fremstå som et fremmedelement i forhold til de eksisterende højhuse og være helt i modstrid med den helhedsplan fra 1950’erne, der ligger til grund for opførelsen af de 3 højhuse med det lave butikscenter for enden af højhusene.

Læs hele høringssvaret her


22. marts

Udtalelse vedr. bevaringsværdien af funktionærboligerne på Lundtoftevej 51-59

Bygningskultur Foreningen har i sin udtalelse anført, at de 4 funktionærboliger sammen med det bevarede Hyldehavehus på Lundtoftevej 49 har en unik værdi for den del af Lyngby-Taarbæks kulturhistorie, der vedrører industrikulturen, da de er opført som henholdsvis arbejderboliger og funktionærboliger til den største industrivirksomhed i Lyngby omkring 1917, og da både fabriksbygningerne, det ene Hyldehavehus og alle funktionærboligerne stadig er bevarede.

Læs hele udtalelsen her


15. februar

Høringssvar vedr. udkast til kulturstrategi 2013-16

Bygningskultur Foreningen har i sit høringssvar opfordret kommunen til hurtigt at få udpeget Lyngby-Taarbæks kulturmiljøer og forbedret deres kvaliteter. Endvidere er foreningen parat til at indgå i et samarbejde, der kan medvirke til at opfylde målet om at bevare, forbedre, synliggøre og formidle Lyngby-Taarbæks kulturarv i form af kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger, byrum og kulturlandskaber, således at både kommunens og lokalområdernes historie får en større plads i borgernes identitet.

Læs hele høringssvaret her

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk