Sager 2011

Sager 2011

24. november 2011

Høringssvar vedr. nedrivning af ”Lille Engelsborg”, Gl. Bagsværdvej 26

Bygningskultur Foreningen finder, at ”Lille Engelsborg” har en høj bevaringsværdi både med hensyn til arkitektur, miljøkvalitet og originalitet og fremstår stort set som da det blev opført. Huset bidrager med sin byggestil og sit stråtag i høj grad til at fortælle kvarterets historie, inden villabebyggelsen i Digterkvarteret blev opført.

Foreningen anmoder på den baggrund kraftigt kommunalbestyrelsen om at meddele afslag på ansøgningen om tilladelse til at nedrive ”Lille Engelsborg”.

Læs hele høringssvaret her


15. september 2011

Ideer og forslag til projektforslaget for Sorgenfri Torv

Bygningskultur Foreningen finder, at nedrivning af al den eksisterende bebyggelse på Nordtorvet og opførelse af et 9 etagers højhus langs Nordbanen vil forringe oplevelsen af den eksisterende bebyggelse i Sorgenfri, og foreslår derfor, at den eksisterende bebyggelse på Nordtorvet bevares og renoveres. På Sydtorvet vil en 5-etagers bebyggelse mod Nordbanen være for voldsom og ligeledes vil forringe oplevelsen af den eksisterende bebyggelse i Sorgenfri. Foreningen foreslår derfor, at Sydtorvet udbygges moderat i overensstemmelse med den gældende lokalplan.

Læs hele høringssvaret her


19. august 2011

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 229 for ny boligbebyggelse på Skovtofte, Hummeltoftevej 139-145

Skovtofte har en meget stor kulturhistorisk fortælleværdi, og foreningen ser derfor med tilfredshed, at de tre historiske bygninger Ebenezer, Zoar og Pella bliver bevaret med bevaringsværdi 3. Bygningskultur Foreningen lægger imidlertid også stor vægt på, at den nye bebyggelse får en højde og en bebyggelsestæthed, der både respekterer de tre historiske bygninger og de tilstødende boligområder.

Foreningen anmoder om, at den nye bebyggelse bliver i maksimalt 2 plan både af hensyn til oplevelsen af de historiske bygninger og af hensyn til højden og bebyggelsestætheden i de tilstødende boligområder.

Læs hele høringssvaret her


25. juli 2011

Høringssvar vedr. ansøgning om nedrivning af rejsestalden, Ved Fortunen 33

Rejsestalden ved Fortunen med Fortunens Ponycenter tilfører kulturmiljøet omkring Fortunen betydelige kvaliteter, og at det vil medføre helt uacceptable forringelser af kulturmiljøet, hvis Rejsestalden nedrives. Bygningskultur Foreningen finder på den baggrund, at kommunalbestyrelsen om nødvendigt skal nedlægge et § 14 forbud for at sikre, at rejsestalden bliver bevaret.

Læs hele høringssvaret her


13. januar 2011

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 227 for Pritzels fabriksbygning ved Mølledammen i Lyngby

Bygningskultur Foreningen ser med glæde, at denne ca. 100 år gamle fabriksbygning med de harmoniske proportioner fremover vil fremstå renoveret og bevaret i overensstemmelse med dens originale udformning. Fabriksbygningen vil trods de to glastilbygninger stadig udgøre et smukt fikspunkt for øjet hos de mange, der passerer stedet. Vi ser frem til, at bygningen bliver taget i brug og glæder os undervejs til at se den udslidte fabriksbygning undergå forvandlingen til moderne virksomhed.

Læs hele høringssvaret her

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk