Sager 2016

Sager 2016


29. januar 2016

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur fejrede sit 50 års jubilæum og har i den anledning udgivet et jubilæumsnummer af bladet By & Land.


23. december 2016

Udtalelse til ansøgning om tilladelse til nedrivning af enfamiliehus på Virumstræde 9, der er udpeget som bevaringsværdigt i lokalplan 232.

Enfamilieshuset på Virumstræde 9 er ifølge SAVE-registreringen et beskedent hvidpudset landsbyhus med stråtag beliggende i Virum gamle landsby. Det er en del af landsbygaden og er i en rimelig stand...

Læs udtalelsen her


21. december 2016

Vedr. Svenskevej 2, ansøgning om nedrivning af bygning 428 på matrikel 1a, Jægersborg Dyrehave, Taarbæk.

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk har modtaget ansøgning om nedrivning af uldspinderibygningen på Svenskevej 2, Stampen, til evt. udtalelse. Foreningen skal meget kraftigt henstille, at kommunalbestyrelsen ikke giver nedrivningstilladelse til denne bygning, før alle muligheder for at bevare den er undersøgt.

Læs skrivelsen her


17. november 2016

Udtalelse om forslag til Lokalplan 258 for Bondebyen.

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk har med interesse læst forslag til ny lokalplan for Bondebyen. Det er et lokalplanforslag, som adskiller sig væsentligt i forhold til lokalplan 199 med hensyn til ønsket om at bevare og værne om eksisterende miljøer...

Læs udtalelsen her


11. juni 2016

Høringssvar til lokalplanforslag 268 for ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47.

Bygningskultur Foreningen er opmærksom på, at lokalplanforslaget skal sikre en sammenhængende helhed for det kommende centerområde ved Sorgenfri Station, og at den skal danne de overordnede rammer for en senere lokalplan, der detaljeret skal redegøre for bebyggelsens udformning og...

Læs høringssvaret her


11. juni 2016

Høringssvar til forslaget til lokalplan 261 for ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14.

Bygningskultur Foreningen mener ikke, at det foreliggende forslag til lokalplan lever op til en række af lokalplanens angivne formål.

Et af formålene (1.3) er, at den nye bebyggelse fremstår med høj arkitektonisk kvalitet, og at den...

Læs høringssvaret her


1. april 2016

Virum Stationsområde

Bygningskultur Foreningen har udtalt sig om lokalplan 259 for Virum Stationsområde.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. januar 2016 at fremlægge lokalplanforslag 259 for en ny center- og boligbebyggelse ved Virum Station med tilhørende kommuneplantillæg 17/2013 i offentlig høring...

Læs foreningens udtalelse her.


27. februar 2016

Lyngby Bibliotek

Bygningskultur Foreningen arrangerede den  en rundvisning på Lyngby Bibliotek. Bibliotekschef Jeppe Bjørn og arkitekt Jørgen Balslev Eriksen fortalte og viste rundt.

LTK har i samarbejde med bibliotekets ledelse fået arkitektfirmaet Arkitema til at udarbejde en analyse af bibliotekets fremtidige muligheder. Analaysen har været behandlet på et møde i Økonomiudvalget.

Bygningskultur Foreningen har i 2017 afholdt møde med By & Lands udvalg for moderne arkitektur og arbejder på et oplæg til fredning af biblioteket...


Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk