Fra: Bygningskultur Foreningen [bygningskultur.ltk@gmail.com]
Sendt: 13. august 2018 23:06
Til: Anne Mette Kolringen; Bente Kjøller; Birgitte Bøggild Johannsen; Erik D. Præstegaard; Hanne Bonne Jørgensen; Henrik Brade Johansen; Jan René Rasmussen; Jens Clemmensen; Mirjam Gelfer-Jørgensen; Morten Friis; Niels Friderichsen; Ole Vedel; Peer Martin Larsen; Sten Langvad; Tine Rask Eriksen
Emne: Fwd: Byplanudvalgsmødet 15.8.2018
t.o.
Hilsen
Bente

---------- Forwarded message ---------
From: Bygningskultur Foreningen <bygningskultur.ltk@gmail.com>
Date: man. 13. aug. 2018 kl. 23.05
Subject: Byplanudvalgsmødet 15.8.2018
To: Dorthe la Cour <dorlc@ltk.dk>, Gitte Kjær-Westermann <gitkw@ltk.dk>, John Tefke <johnt@ltk.dk>, Karsten Lomholdt <karsl@ltk.dk>, Sigurd Agersnap <sigur@ltk.dk>, Simon Pihl Sørensen <sps@ltk.dk>, Søren P. Rasmussen <spr@ltk.dk>


Ad dagsordenens pkt. 14 - Nordre Molevej 4 - Facade mod øst

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk skal meget henstille, at Byplanudvalget ikke giver dispensation til store glasfacader mod øst i byggeriet på Nordre Molevej 4 i Taarbæk.
Efter foreningens opfattelse passer byggeriet dårligt ind i den eksisterende bygningsstruktur og den eksisterende bebyggelses ydre fremtræden og udformning. Men ved at fastholde lokalplanens bestemmelser om, at facader på boliger overvejende skal fremstå som pudset mur, vil byggeriet ikke i samme omfang afvige fra det helt specielle bygningsmiljø, der er i havnen i Taarbæk.
Venlig hilsen
Bente Kjøller