Forside

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

På hjørnet af Ulrikkenborg Allé og Chr. X.s Allé ligger etageejendommene Sportshuset (foto) og Skovgården, opført 1932-34, begge tegnet af arkitekterne Einar Rosenstand og Edgar Jørgensen. De har også tegnet dobbelthusene på Chr. X.s Allé, og mellem Johan Wilmanns vej,Hollandsvej og Blomstervænget, et område der omtales som "Den engelske Haveby" opført på omtrent samme tid, 1932-35. Den engelske Haveby består af 84 villaer og de 2 etageejendomme og er i overenstemmelse med idealerne for havebyerne, som E. Howard beskriver dem i bogen" Garden Cities of Tomorrow. Læs mere om bebyggelsen i Lyngbybogen 2004-05, afsnittet om "Dansk funktionalisme og funkis i Lyngby-Taarbæk Kommune" skrevet af kunsthistorikeren Karen Marie O. Bredegaard.

Bygningskultur

Hvad er det?

Bliv medlem

  • Brede Værks hovedbygning
  • Lyngby Hovedgade 44
  • Hyldehaverne på Lundtoftevej
  • Lyngby Stræde 1 i Bondebyen
  • Friboeshvile Lyngby Hovedgade 2
  • Astilbehaven på Virumgård

Indmeldelse kan ske ved at overføre et års kontingent til reg. nr. 4467 kontonr. 10014956.

eller ved indbetaling på girokonto 10014956 til formanden Bente Kjøller, Landmålervej 8, 2800 Kgs. Lyngby.

 

Du kan også sende en mail herom til bygningskultur.ltk@gmail.com

 

Kontingentet er 150 kr. pr. år for én person, 225 kr. for par og 500 kr. for virksomheder, foreninger, institutioner mv.

 

Alle medlemmer modtager tidsskriftet By & Land, der udgives af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

 

Foreningen ønsker at kunne kontakte medlemmerne på en enkel må. Oplys derfor gerne din e-mail adresse på bygningskultur.ltk@gmail.com

 

 

 

Industribygningen på Nymøllevej 78 er bygget om af flere omgange og står i store træk, som arkitektfirmaet Mangor og Nagel etablerede den sidst i 1960´erne. Efter i en årrække at have stået tom har arkitektfirmaet NORM Architects nu på fornem vis transformeret den rå industribygning til en moderne virksomhed. Med et sikkert blik for Aquaporins arbejde med enzym-filtrering af vand, har arkitekterne i nært samspil med Aquaporin leget med det rene og det rå – det gamle og det nye – og skabt kontraster, der bringer det bedste frem i alle dele. I den gamle lagerbygning danner en række huse-i-huset i forskellige størrelser nu en lille landsby med gadeforløb og pladser. En sammenbindende kontorstreng strækker sig i 1. sals højde på langs af bygningens forskellige enheder.

I en tid, hvor man ofte river gamle bygninger ned for at bygge nyt, er der noget sympatisk, bæredygtigt og ikke mindst fremsynet i denne renovering. (fra dommebetænkningen, arkitekturprisen 2017)

 

Stadsbiblioteket har igennem 50 år haft en enestående betydning for livet i kommunen. Bibliotekets centrale placering ud til Lyngby Hovedgade, dets smukke og åbne arkitektur og dets betydning som ”first mover” som bibliotek, gør det til et kulturelt fyrtårn. Et fyrtårn som også fremover vil møde brugerne og fungere dels som et klassisk bibliotek og dels som stedet, hvor en lang række spændende kulturaktiviteter finder sted.

(foto fra byggeriet af Stadsbiblioteket, Stadsarkivar Mette Henriksens oplæg forud for generalforsamlingen)

DTU Skylab, Innovationsfaciliteter for studerende, forskere og virksomheder. Det er tegnet af arkitekterne Juul & Frost og opført i 2013-14. Det rummer i alt 1.600 m2 etageareal. Bygherre Campus Service.

Projektet er et af de 3 projekter der indgård i Bygningskulturforeningens rundvisning den. 22. maj 2018, kl. 16.30.

 

Nyheder

 

13. august 2018

Vedr. Nordre Molevej 4 i Taarbæk. Foreningen anmoder Byplanudvalget om ikke at dispensere fra facadebestemmelserne i lokalplan 233 i Taarbæk.

Læs her

 

13. august 2018

Foreningen udsender medlemsbrev pr. omdeling og pr. e-mail til de der har meddelt deres e-mail adresse.

Læs medlemsbrevet her

 

31. juli 2018

Foreningen har udtalt sig om projektet til genopførelse af ejendommen Østergård i Lundtofte.

Læs udtalelsen her

 

19. juni 2018

Foreningen har skrevet til Nationalmuseet vedrørende eventuelt salg af boliger under Brede Værk.

Læs brevet her

og svaret her

 

13. juni 2018

Foreningen har sendt høringssvar til fornyet høring af lokalplan 278 for Åbrunken.

Læs høringssvaret her

 

12. juni 2018

Bestyrelsen har vedtaget en persondatapolitik.

Læse den her

 

22. maj 2018

Rundvisning på DTU

I samarbejde med 'DTU Campus Service' arrangerede Bygningskultur Foreningen et lille indblik i tre meget forskellige, nye byggerier af tre meget forskellige arkitekter, alle er en del af Kobbels smukke plan for DTU..

Læs mere her

Se kort over rundvisningen her

 

30. april 2018

Bestyrelsen udsender medlemsbrev med nyt om foreningens arbejde og kommende aktiviteter.

Læs medlemsbrevet her

 

23. april 2018

Bestyrelsesmøde i Bygningskultur Foreningen, hvor man bl.a. vedtog en arbejdsplan.

Læs arbejdsplanen her

 

14. marts 2018

Generalforsamling

Foreningen afholdt generalforsamling i Lyngby Sognegård. Forud for generalforsamlingen var der oplæg ved Stadsarkivar Mette Henriksen: "Stadsbiblioteket som kulturarv og som kulturelt fyrtårn”..

Læs referatet her

 

24. januar 2018 kl. 16.30

Foreningen afholdt arrangement i Aquaporin, der er blevet præmieret 2017 (se foto)

 

17. januar 2018

Bygningskultur Foreningen udsender Årsrapport til medlemmerne. Årsrapporten kan også læses her.

 

8. december 2017

Ny publikation.

Foreningen har i tæt samarbejde med foreningen VoresSorgenfri og Danmarks Naturfredningsforening Lyngby-Taarbæk udarbejdet et katalog ”Hvad gør Sorgenfri til noget særligt?”.

Arbejdet er igangsat på baggrund af foreningens ønske om at få igangsat en registrering af kulturmiljøer og kulturarv i kommunen. Vi håber, at kataloget kan give inspiration til registrering af alle områder i Lyngby-Taarbæk kommune.

Kataloget kan købes for 25 kr. i Greens Boghandel eller downloades ved at trykke her

 

30. oktober 2017

Dialogmøde om Arkitekturpolitik

Bygningskutur Foreningen inviterede til dialogmøde med kommunens politikere om Arkitekturpolitik. Det foregik i Rådhusets kantine. Se invitation til politikerne med bilag i nedenstående link..

Læs invitation til politikerne her

Se bilag: Pixi-bog, ark 1, her

Se bilag: Pixi-bog, ark 2, her

Se instruktion i kopiering og foldning

Se bilag: Vurderingsskema her

Pixi-bogen kan også hentes i digital udgave som en ppt-fil, tryk her

 

2. oktober 2017

Arkitekturpris 2017

Bygningskutur Foreningen og Lyngby-Taarbæk kommune præmierede byggerier på Arkitekturens dag på Rådhuset ved et åbent, offentligt arrangement. Se fotos tv.

Se billeder fra receptionen og projekterne

Læs dommerbetænkningen her

 

10. september 2017

Nordre Molevej 4, brev til rådgiveren

Foreningen sender brev til rådgiveren bag byggeprojektet på Nordre Molevej 4, Taarbæk med opfordring til at revidere projektet, så byggeriet tager hensyn til omgivelserne.

Læs brevet her

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk